Coronavirus

Militaire oefening tussen Ootmarsum, Oldenzaal en Weerselo van 3 t/m 5 september

Publicatiedatum: 
26 aug 2019

De Eenheid Vuursteunschool ‘t Harde doet van 3 t/m 5 september met twintig militairen en vier voertuigen een militaire oefening. De deelnemers voeren verkenningen uit in het kader van de Leiderschapstraining en Vorming. Zij starten in de omgeving van Ootmarsum en eindigen op Het Hulsbeek in Oldenzaal. De militairen zijn bewapend, maar gebruiken geen munitie of oefenmunitie.

De oefenende eenheid gebruikt zo veel mogelijk openbare wegen, paden en terreinen. In andere gevallen wordt vooraf toestemming gevraagd aan de rechtmatige eigenaar of beheerder. Er wordt alles aan gedaan om overlast en hinder te voorkomen.

Schaderegeling
Indien er ondanks alle voorzorgsmaatregelen schade is ontstaan door de oefening, kan men dit melden op onderstaand adres. Graag zoveel mogelijk gegevens vermelden, zoals: eenheid, voertuig kenteken, datum en tijd, plaats, soort schade etc.

Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims
Postbus 90004
3509 AA Utrecht
Telefoon 030 – 2180420
Jdvclaims@mindef.nl