Coronavirus

Mineral Valley Twente: meer dan alleen ‘mest’

Publicatiedatum: 
28 sep 2018

Techniek is de motor van onze regionale economie en in Mineral Valley Twente gaan innovatie, techniek en landbouw hand in hand. Daarmee vormt Mineral Valley Twente een mooi voorbeeld van de ambities van de Agenda voor Twente. Het project onderzoekt met boeren en wetenschappers hoe de bodemgezondheid in Twente kan worden verbeterd, hoe afvalstoffen omgevormd kunnen worden tot bruikbare grondstoffen en hoe we het beste kunnen inspelen op klimaatverandering.

Eén van de doelstellingen uit de Agenda voor Twente is dat Twente meer dan gemiddeld in Nederland wil bijdragen aan de verduurzaming van de landbouw door technologie en kennis. Dit biedt volgens wethouders Erik Volmerink van de gemeente Tubbergen en Benno Brand van de gemeente Dinkelland niet alleen kansen voor de boeren, maar juist ook voor de ondernemers uit het MKB. “Bij Mineral Valley denken veel mensen aan mest en landbouw, maar het is veel meer dan dat”, geeft Brand aan. “Het mes snijdt aan twee kanten: als Mineral Valley Twente slaagt, zijn er veel mogelijkheden om afvalstoffen in te zetten als bruikbare grondstoffen. Zowel voor producten binnen als producten buiten de agrarische sector. Dit bevordert niet alleen de circulaire economie, maar levert ook in heel Twente extra banen op. Het MKB kan hierop meeliften door het ontwikkelen van nieuwe technieken, maar ook als toeleverancier van materialen.”

Smart farming
“Een mooi voorbeeld is ‘smart farming’, oftewel de inzet van nieuwe technologie op het boerenerf. Denk hierbij aan de zelfrijdende trekker. Het voertuig heeft mogelijkheden voor een joystick en computerschermen, waardoor het tijdens de oogst een mobiel kantoor kan worden waarmee de boer data verzamelt over het land”, laat Volmerink weten. “Maar ook drones worden ingezet om de groei van het gewas in de gaten te houden. De ontwikkeling gaat op den duur zover dat een boer technologie gaat inzetten om een gewas of dier op het juiste moment alleen datgene te geven wat nodig is.” Dit bespaart weer geld en komt het milieu en het welzijn van dieren ten goede.

Samenwerking en verbinding
De kracht van Mineral Valley Twente is de onderlinge samenwerking en de verbindingen tussen ondernemers, onderwijs, onderzoekers en overheid. “Zonder de Agenda voor Twente was een project als Mineral Valley Twente in deze omvang niet mogelijk geweest. We zijn ons steeds meer van bewust dat we samen grote projecten moeten oppakken om kansen te creëren”, vervolgt Brand. “Daarin kunnen we als regio echt onderscheidend zijn. Als gemeente denken we graag mee en faciliteren we waar nodig.”

Zoek elkaar op en deel je kennis!
Mineral Valley Twente biedt kansen voor de hele regio. In de land- en tuinbouw wordt veel technologie gebruikt en staat men aan de vooravond van meer innovaties. Daarnaast behoort Twente tot de koplopers op het gebied van circulaire economie. Volmerink: “We kunnen ons echt op de kaart zetten met mooie innovaties in de landbouw. Ik roep ondernemers dan ook op elkaar op te zoeken en kennis te delen. Vernieuwingen trekken nieuw talent aan en bieden uitdagingen, zodat technische mensen hier niet wegtrekken.” Een florerende landbouw is ook voor het sociale leven op het platteland van wezenlijk belang. “En een gezonde bodem met biodiversiteit maakt het landschap aantrekkelijker.”  

Meer informatie
Meer informatie over de Agenda voor Twente, vind je op: www.agendavoortwente.nl. Benieuwd naar het project Mineral Valley Twente of interesse om aan te haken? Bekijk dan de website www.mineralvalley.nl.

Verwijzingen voor meer info:

Benno Brand en Erik Volmerink
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-