Coronavirus

Minima regelingen/ Bijzondere bijstand

Heeft u bijzondere kosten die u niet kunt betalen? Dan kunt u misschien extra geld krijgen van de gemeente. Dit heet bijzondere bijstand. Voor een aanvraag kunt u contact opnemen met Werkplein Twente. Voor meer informatie over de minimaregelingen kunt u terecht bij het loket Contact en Informatie van de gemeente Almelo. De gemeente Almelo doet namelijk de uitvoering hiervan voor de gemeente Dinkelland. Het loket Contact en Informatie bevindt zich op het Werkplein, Twenthe-plein 7, Almelo. Telefoonnummer 0546-541789, Emailadres: socialezaken@almelo.nl.

Wat u moet weten ?

 • De kosten moeten bijzonder zijn: het moeten kosten zijn die u door bijzondere omstandigheden moet maken
 • De kosten moeten echt noodzakelijk zijn. Soms vragen wij aan een arts of andere deskundige of de kosten inderdaad nodig zijn
 • De kosten worden nergens anders vergoed. Als u kosten hebt die uw verzekering vergoedt, krijgt u geen bijzondere bijstand

 

Antwoord van de gemeente

De gemeente besluit binnen 8 weken nadat u de volledige aanvraag hebt gedaan. U krijgt een brief met het antwoord.

Voor wie is bijzondere bijstand?

Het ligt eraan wat u zelf kunt betalen. De gemeente kijkt naar uw inkomen en hoeveel vermogen u hebt. U hoeft geen bijstandsuitkering te hebben om bijzondere bijstand te kunnen krijgen. Ook met een andere uitkering, een laag pensioen of een laag salaris kunt u soms bijzondere bijstand krijgen.

Welke minima regelingen zijn er?

Deze regelingen zijn bedoeld om u en uw eventuele kinderen in staat te stellen mee te doen in de maatschappij als u onvoldoende middelen heeft om dat te doen.

 • Individuele studietoeslag
 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
 • Afvalregeling medisch afval
 • Bijzondere bijstand
 • Individuele inkomenstoeslag
 • Regeling maatschappelijke participatie
 • Stichting leergeld
 • Schulddienstverlening
 • Collectieve ziektekostenverzekering
 • Regeling maatschappelijke participatie

 

Aanvraagformulier medisch afval

U kunt in aanmerking komen voor de bijdrageregeling als u door een chronische ziekte of handicap veel afval hebt, zoals verpleeg- en verzorgingsmateriaal. U wordt aangemerkt als chronisch zieke wanneer de verwachting is dat de ziekte langer dan een jaar duurt.

Hier kunt u het aanvraagformulier bijdrage regeling medisch afval downloaden.

Kindpakketten

Naast Stichting Leergeld Dinkelland kennen we in Dinkelland ook de kindpakketten. Zij kennen een meedoepakket voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar: een financiële bijdrage om uw kind mee te laten doen met allerlei activiteiten. Daarnaast is er ook een schoolpakket beschikbaar. Dit is een bijdrage voor de zaken die uw kind nodig heeft voor school.

Voor meer informatie of het aanvragen van een kindpakket kunt u contact opnemen met Stichting Welzijn Dinkelland Tubbergen via het telefoonnummer 085 0479 400 of per mail: armoedepreventie@swdt.nl Kijk ook op www.swtd.nl

Daarnaast zijn er een aantal landelijke regelingen:

 • Heffingskortingen op betaalde belasting
 • Toeslagen (huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget)

 

Meer informatie

U kunt voor (informatie over) bovenstaande regelingen terecht bij het loket Contact en Informatie van de gemeente Almelo. De gemeente Almelo doet namelijk de uitvoering hiervan voor de gemeente Dinkelland. Het loket Contact en Informatie bevindt zich op het Werkplein, Twenthe-plein 7, Almelo. Telefoonnummer 0546-541789, Emailadres: socialezaken@almelo.nl.

Of kijk op:

Berekenuwrechtplus

Gezondverzekerd

Toeslagen

Stichting leergeld Dinkelland