Coronavirus

Monumentenraad

De Monumentenraad is het adviesorgaan van het college van burgemeester en wethouders voor monumentenzorg en bestaat sinds de gemeentelijke herindeling. De monumentenraad adviseert het college gevraagd en ongevraagd over het beleid op het gebied van monumentenzorg in brede zin, zoals de toepassing van de erfgoedwet. Daarnaast richt de monumentenraad zich op behoud en uitbreiding van gemeentelijke monumenten

 

Samenstelling

De monumentenraad bestaat uit 4 of 5 personen. Het college benoemt de voorzitter en de leden. De raad wordt door een ambtenaar ondersteund.

De leden van de monumentenraad Dinkelland zijn:  

  • Carla Kamphuis (voorzitter)
  • Tonnie Rikkink,
  • Tom Olde Dubbelink
  • Louis Volker

 

Vergaderingen

De Monumentenraad vergadert in principe elke eerste maandag van de maand (uitgezonderd de maand augustus) van 13.30 uur tot 16.00 uur. De vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis te Denekamp en zijn openbaar.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen aan de Monumentenraad? Neem dan contact op met de voorzitter mevr. C. Kamphuis: info@dinkelland.nl t.a.v. Monumentenraad Dinkelland