Coronavirus

Monumentenraad

De Monumentenraad is het adviesorgaan van het college van burgemeester en wethouders voor monumentenzorg en bestaat sinds de gemeentelijke herindeling. De monumentenraad adviseert het college gevraagd en ongevraagd over het beleid op het gebied van monumentenzorg in brede zin, zoals de toepassing van de erfgoedwet. Daarnaast richt de monumentenraad zich op behoud en uitbreiding van gemeentelijke monumenten

 

Actuele zaken 2017

De monumentenraad heeft recentelijk geadviseerd over de kleine monumenten in de gemeente Dinkelland, de status van het beschermd stadsgezicht Ootmarsum en het Stift Weerselo.

 

Samenstelling

De monumentenraad bestaat uit 5 personen. Het college benoemt de voorzitter en de leden. De raad wordt door een ambtenaar ondersteund.

De leden van de monumentenraad Dinkelland zijn:  

 • Anny Masselink-Poppink (voorzitter),
 • Joan Rijpma-van den Akker
 • Tonnie Rikkink,
 • Ruud Olde Dubbelink,
 • Carla Kamphuis

 

Vergaderingen

De monumentenraad vergadert elke eerste maandagmiddag van de  maand van 13.30 uur tot 16.00 uur. De vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis te Denekamp en zijn openbaar. Het vergaderrooster voor 2018 is als volgt:

 • Maandag 7 januari
 • Maandag 4 februari
 • Maandag 4 maart (Rosenmontag)
 • Maandag 1 april
 • Maandag 6 mei
 • Maandag 3 juni
 • Maandag 1 juli
 • Maandag 5 augustus
 • Maandag 2 september
 • Maandag 7 oktober
 • Maandag 4 november
 • Maandag 2 december

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen aan de Monumentenraad? Neem dan contact op met de voorzitter mevr. A. Masselink-Poppink: Info@Dinkelland.nl t.a.v. A. Masselink-Poppink