Nieuw plan mogelijk voor Aveskamp

Publicatiedatum: 
11 apr 2017

Op 4 april 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om het bestemmingsplan voor de Meester Muldersstraat 34, ook wel Aveskamp genoemd, aan te passen, zodat een herontwikkeling mogelijk is.

De herontwikkeling van deze locatie beslaat het slopen van de leegstaande boerderij en het terugplaatsen van drie ruime woningen. Het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan zullen vanaf  21 april tot en met 1 juni 2017 ter inzage liggen. Vanaf deze datum kan het plan worden ingezien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Er ligt ook een exemplaar ter inzage op het gemeentehuis in Denekamp. Tijdens bovengenoemde termijn van de ter inzagelegging kan iedereen mondeling of schriftelijk een zienswijze op het bestemmingsplan naar voren brengen.

Inloopavond
Er wordt een inloopavond georganiseerd op donderdag 20 april a.s., waar het plan zal worden toegelicht. Tussen 17.30 uur en 19.30 uur kunt u hiervoor binnenlopen in de raadszaal van het gemeentehuis in Denekamp.

Aveskamp
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-