Nieuwe college Dinkelland zet schouders eronder

Publicatiedatum: 
10 jan 2017

Met de unanieme benoeming van Benno Brand als nieuwe wethouder heeft de gemeente Dinkelland weer een college. Daarmee is er een roerige periode afgesloten. Onder het motto ‘Koers houden’ gaat het college voortvarend aan de slag om de ambities uit het bestaande coalitieprogramma, aangevuld met een addendum, uit te voeren.

Wethouders Ilse Duursma, Alfons Steggink en Benno Brand hebben er zin in, evenals burgemeester Ineke Bakker. “Er is in de afgelopen periode veel gebeurd, maar we willen niet achterom kijken”, meldt de burgemeester. “Daar is niemand bij gebaat, en zeker niet de inwoners van Dinkelland. Daarom zetten we er met elkaar de schouders onder, want er is hier genoeg te doen.”

De portefeuilles van het nieuwe college zijn herverdeeld, waarbij wethouders Ilse Duursma en Alfons Steggink een deel van hun oude vertrouwde portefeuilles behouden, aangevuld met een aantal nieuwe taken en projecten. Benno Brand neemt een groot deel van de portefeuille over van oud-wethouder Eric Kleissen.

De portefeuilleverdeling is als volgt:

Burgemeester Ineke Bakker

 • Bestuurszaken
 • Burgerzaken
 • Openbare orde en veiligheid
 • Internationale samenwerking
 • Integrale handhaving
 • Bedrijfsvoering
   

Wethouder Ilse Duursma (1 fte; eerste locoburgemeester)

 • Volksgezondheid
 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • Jeugd
 • Participatiewet
 • Leefbaarheid, bereikbaarheid en mobiliteit
 • Vluchtelingen/statushouders
 • Monumentenzorg en erfgoed
 • Kunst, cultuur en musea
 • Onderwijs
   

Wethouder Benno Brand (0,85 fte; tweede locoburgemeester)

 • Economische zaken
 • Recreatie en toerisme
 • Vergunningen en Ruimtelijke Ordening en landbouw
 • Gebiedsontwikkeling Noordoost Twente
 • Sport
 • Regio Twente
 • Vliegveld Twente
 • Klooster Ootmarsum

 

Wethouder Alfons Steggink (1 fte; derde locoburgemeester)

 • Financiën en belastingen
 • Beheer openbare ruimte en verkeerszaken
 • Afval, milieu en duurzaamheid
 • Water
 • Volkshuisvesting
 • Grondzaken en gemeentelijk vastgoed
 • Centrumontwikkeling en rondweg Weerselo

college Dinkelland 2017
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-