Nieuwjaarstoespraak waarnemend burgemeester Ineke Bakker

Publicatiedatum: 
29 dec 2016

Beste inwoners van Dinkelland,

Met de smaak van alle oliebollen en knieperties nog in mijn mond, wens ik u allen een goed en gezond 2017 toe. Een jaar waarin de bestuurlijke rust in Dinkelland zal terugkeren zodat eenieder die hierbij betrokken is geraakt zich weer ten volle kan concentreren op de taken waarvoor wij aan de lat staan. Een jaar waarin we samen met elkaar ervoor zorgen dat onze inwoners onbezorgd kunnen wonen, werken en recreëren in het prachtige Dinkelland.

Het jaar 2017 is ook het jaar van de landelijke verkiezingen. Persoonlijk vind ik dit altijd weer een spannende tijd omdat een nieuwe coalitie een tijd van veel veranderingen inluidt. Ik ben benieuwd of dat ook voelbaar zal zijn in Dinkelland.

Het lijkt erop dat we in de loop van dit jaar de economische crisis waarvan we jarenlang last hebben gehad, definitief achter ons kunnen laten. De economie trekt aan en dit geeft ook positieve impulsen voor Dinkelland. De woningmarkt komt weer tot leven. We zien dat er meer kavels worden verkocht, wat zorgt voor de nodige economische bedrijvigheid. Ook goed nieuws is dat het landelijke werkeloosheidspercentage langzaam maar zeker daalt. Ik ga ervan uit dat dit ook zal doorzetten naar Dinkelland.

Net als in de afgelopen jaren, zullen we ook in 2017 waar mogelijk weer samenwerken met de andere Twentse gemeenten om de Agenda van Twente nog beter vorm te geven. De belangrijkste doelstelling van deze agenda is samen met kennis- en onderwijsinstellingen  werken aan een krachtige economie en een vitale regio.

Een onderwerp dat dit jaar ook op de agenda van alle Twentse gemeenten staat, is ondermijning. In Twente en ook in onze gemeente, zijn inwoners die op een oneerlijke manier geld verdienen en krijgen. Witwassen van zwart geld, uitbuiting van mensen, zorgfraude, hard- en softdrugs, intimidatie en erger door  kwaadwillende motorclubs....

Allemaal voorbeelden van activiteiten die de rechtstaat ondermijnen, maar ook de gemeenschap zoals wij die in Dinkelland kennen negatief beïnvloeden. Want niet zelden gebeurt het bij u om de hoek. Het kan zelfs zijn dat u iets vermoedt, maar niet beseft wat er in werkelijkheid gebeurt. Ik wil u oproepen om in dergelijke gevallen in gesprek te gaan met de politie. Beter een keer voor niets alarm geslagen, dan niets doen en daarvan spijt krijgen als er slachtoffers zijn gevallen.

In Twente willen we als overheden niet onbewust en onbedoeld zulke ondermijnende toestaan. Wij willen het juist tegen gaan. Goede afspraken met elkaar en ook goede onderlinge informatie-uitwisseling is nodig om criminele organisaties geen voet aan de grond te laten krijgen. We gaan hierin als één gezamenlijke overheid optrekken en optreden.

Naast deze serieuze en moeilijke zaken is er gelukkig ook weer veel om naar uit te kijken. Over enkele weken barst het carnaval los. In mijn woonplaats Blokzijl speelt dit niet, dus wat het echt betekent voor u als inwoner weet ik alleen uit verhalen. Ik ben daarom blij dat ik dit bijzondere feest nu eens in levende lijve mag ervaren. Datzelfde geldt voor Pasen. Ik zie er naar uit om kennis te maken met tradities zoals het eieren gaddern, het hout halen, het paasstaak slepen, het paasvuur en natuurlijk de poaskearls. Kortom, ook in 2017 is er weer genoeg te beleven in Dinkelland. Laten we er met ons allen een mooi jaar van maken!

Hartelijke groet,

Ineke Bakker
Waarnemend burgemeester gemeente Dinkelland

Ineke Bakker
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-