Nieuws Weerselo

Sloopwerkzaamheden achterkant gemeentehuis Weerselo van start (publicatie 30-8-2018)

In de eerste helft van september starten de sloopwerkzaamheden van de achterkant van het gemeentehuis in Weerselo. Dit is volgens planning van de werkzaamheden die in het centrumplan zijn vastgesteld. De sloop wordt uitgevoerd om het karakter van het monumentale pand goed naar voren te laten komen. De achterkant van het gemeentehuis is in een later stadium om praktische redenen achter het pand gezet. Om de originele staat van het gebouw in ere te herstellen, wordt het achterste deel nu gesloopt. Na de sloop kan in de toekomst ook de Weerselerbeek weer in de originele staat worden gebracht. Deze is door de aanbouw destijds verlegd.

Aannemer TWW is de uitvoerder van de werkzaamheden. Tijdens het slopen wordt er zoveel mogelijk aan gedaan de overlast zoveel mogelijk te beperken.


Informatie over Weerselo op www.dinkelland.nl/weerselo (publicatie 14 maart 2018)

De informatie van www.mijnweerselo.nl gaat over naar www.dinkelland.nl/weerselo. Zoals in eerdere berichtgeving is aangegeven heeft bureau Over Morgen het stokje centrumontwikkeling doorgegeven aan de gemeente. De website www.mijnweerselo.nl houdt hierdoor op te bestaan. De informatie die op deze website staat is overgezet naar www.dinkelland.nl/weerselo. Vanaf 12 maart 2018 wordt u via de gemeentelijke website op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen in Weerselo.

Een bezoek vanaf 12 maart 2018 aan www.mijnweerselo.nl wordt automatisch doorgeleid naar de informatie op de gemeentelijke website.


Uitnodiging inloopavond maatregelen Bisschopstraat (veiligheid en oversteekbaarheid verbeteren) (publicatie 2-5-2018)

In december 2017 heeft de gemeente Dinkelland een werksessie georganiseerd met omwonenden en ondernemers over maatregelen voor de Bisschopsstraat. We hebben tijdens deze werksessie input opgehaald voor scenario’s om de veiligheid en de oversteekbaarheid van de Bisschopstraat te verbeteren. Samen met de provincie hebben we dit nu uitgewerkt in 3 scenario’s. Deze scenario’s willen we wederom voorleggen aan bewoners en ondernemers uit Weerselo. We nodigen u daarom van harte uit voor een inloopavond op maandag 14 mei tussen 19.00 en 20.30 uur bij Café van Olffen. Tijdens deze avond zijn zowel de provincie als de gemeente aanwezig om met u de scenario’s te bespreken. Tot dan!


Terugkoppeling werksessie maatregelen Bisschopstraat (publicatie 7 februari 2018)

Op donderdag 7 december heeft de gemeente Dinkelland een werksessie georganiseerd met omwonenden en ondernemers rond de Bisschopsstraat. We hebben tijdens deze werksessie input opgehaald voor scenario’s om de veiligheid en de oversteekbaarheid van de Bisschopstraat te verbeteren.


Bureau Over Morgen geeft stokje centrumontwikkeling door (publicatie 7 februari 2018)

Bureau Over Morgen was het voornaamste aanspreekpunt voor de centrumontwikkeling van Weerselo. Inmiddels is de uitvoeringsfase aangebroken en dat betekent dat de inzet van bureau Over Morgen wordt afgebouwd. De gemeente Dinkelland en de aannemer van het werk (Twentse Weg- en Waterbouw) zetten het proces voort.


Tuin St. Jozef

Vlak voor de kerst heeft wethouder Steggink in een overleg met het bestuur van Zorggroep St. Maarten afspraken gemaakt over aanpassingen die de voortuin van het verzorgingshuis meer moeten betrekken bij het centrumgebied. Deze werkzaamheden kunnen gelijktijdig worden uitgevoerd met het centrumplan.


Plein voor de kerk

Het kerkbestuur heeft te kennen gegeven graag aan te willen haken bij het centrumplan. Het kerkbestuur en de gemeente Dinkelland zijn nu in overleg over de mogelijkheden. Hieruit kan voortkomen dat de werkzaamheden nog meegenomen kunnen worden bij de huidige werkzaamheden.


Bibliotheek (publicatie 10 januari 2018)

Na het rooien van de bomen en vervanging van de waterleidingen, is inmiddels ook het bibliotheekgebouw gesloopt. Op initiatief van de dorpsraad wordt gezocht naar alternatieve huisvesting voor een bibliotheekvoorziening.


Vervanging waterleiding centrum Weerselo (publicatie 27 december 2017)

In het kader van de herinrichting van het Weerselose centrum heeft drinkwaterbedrijf Vitens ook de waterleidingen vervangen.


Uitvoeringsontwerp openbare ruimte centrum opgesteld (publicatie 7 november 2017)

Aannemer TWW heeft het ontwerp van het ontwikkelperspectief uitgewerkt tot een uitvoeringsontwerp voor de openbare ruimte. Dit uitvoeringsontwerp is afgestemd met het dorp tijdens een bijeenkomst voor direct omwonenden (28 sept.) en tijdens een openbare inloopbijeenkomst (11 okt.). Na de carnaval gaat de aannemer echt aan de slag.


Voorbereiding rondweg Weerselo in volle gang (publicatie 27 oktober 2017)

De provincie Overijssel en de gemeente Dinkelland zijn druk bezig met de voorbereidingen van de rondweg, die aan de oostkant van Weerselo komt. Het ontwerp voor de rondweg is nagenoeg klaar. De Provincie Overijssel werkt aan de laatste details van het ontwerp en de gemeente Dinkelland bereidt de bestemmingsplanprocedure voor.

De gemeente werkt verder ook samen met bewoners en ondernemers uit Weerselo aan de korte termijnmaatregelen  voor de Bisschopstraat. Doel van deze maatregelen is om voor de korte termijn de verkeersveiligheid en oversteekbaarheid van deze straat zoveel mogelijk te verbeteren.


Startsein herinrichting openbare ruimte centrum Weerselo (publicatie 20 oktober 2017)

De openbare ruimte van het centrum van Weerselo wordt vernieuwd. Op donderdag 19 oktober gaven gedeputeerde Monique van Haaf van de provincie Overijssel en wethouder Alfons Steggink van de gemeente Dinkelland het startsein voor de uitvoeringswerkzaamheden.