Coronavirus

Noodopvang scholen en kinderdagverblijven

Alle scholen en kinderopvangorganisaties in Nederland zijn tot 11 mei gesloten wegens het coronavirus. Ouders die werken in de zogenaamde cruciale beroepen kunnen onder bepaalde omstandigheden wel gebruik maken van noodopvang.

 

Update 23/04: Na 11 mei

De basisscholen en het speciaal (basis)onderwijs en de dag- en gastouderopvang gaan vanaf 11 mei weer open. Er worden wel enkele maatregelen genomen. Zo krijgen kinderen in het basisonderwijs 50% les op school en 50% les op afstand (thuis). Het Speciaal onderwijs gaat 100% open. Meer informatie hierover vindt u op www.rijksoverheid.nl
De Rijksoverheid zegt het volgende over de noodopvang: “Komende weken wordt de noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen verder uitgewerkt na 11 mei. Uitgangspunt is dat de noodopvang blijft.” Noodopvang onder schooltijd vindt dus in principe op school plaats. Noodopvang buiten schooltijd vindt plaats in de kinderopvang. Zodra er meer bekend is vanuit de Rijksoverheid zullen wij dit hier plaatsen.

 

Wanneer kan mijn kind naar de noodopvang?

De scholen en kinderopvang zijn verantwoordelijk voor het bieden van noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen. Onder schooltijd verzorgen de scholen de kinderopvang en buiten schooltijd zijn dat de kinderdagverblijven en/of BSO.

De lijst met cruciale beroepen vindt u hier: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/kinderopvang/cruciale-beroepen
 

Wanneer kunnen ouders gebruik maken van de noodopvang?

Noodopvang is voor kinderen waarvan ouders werkzaam zijn in een cruciaal beroep. Ook wanneer één van de ouders werkzaam is in een cruciaal beroep kan in sommige gevallen een beroep worden gedaan op de noodopvang. De Rijksoverheid zegt hierover: “Het uitgangspunt bij één ouder die een cruciaal beroep uitvoert is dat ze de opvang zelf thuis moeten regelen. Als dat niet lukt, kunnen ze noodopvang krijgen op één van de noodlocaties. Beide ouders met een cruciaal beroep is geen harde eis. Er moet opvang zijn zodat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven”.

Probeer dus zoveel mogelijk om zelf thuis de opvang van uw kinderen te regelen. Hiermee kunnen we zoveel mogelijk groepsvorming voorkomen en kan het onderwijs de aandacht richten op het verzorgen van thuisonderwijs voor uw kinderen.
 

Waar kan ik mij melden voor noodopvang?

Voor aanmeldingen van noodopvang kunt u contact opnemen met de school of het kinderdagverblijf.
 

Hoe zit dat dan met de meivakantie?

De meivakantie is van 25 april tot en met 10 mei aanstaande. De Rijksoverheid heeft bepaald dat alle scholen in de meivakantie gesloten zijn. Dit betekent dat er dan ook geen noodopvang in de scholen is. Wanneer u een cruciaal beroep uitoefent en niet in staat bent om zelf de opvang van uw kinderen te regelen, kunt u gebruik maken van de noodopvang in de kinderdagverblijven. U kunt daarvoor contact opnemen met het kinderdagverblijf/BSO waar uw kind staat ingeschreven. Ook als u niet staat ingeschreven bij een kinderdagverblijf en een cruciaal beroep hebt, kunt u gebruik maken van deze noodopvang.

In verband met de planning van de kinderdagverblijven, verzoeken wij u om dan zo snel mogelijk en ruim voor de meivakantie, aan het kinderdagverblijf van uw keuze, kenbaar te maken dat u gebruik wilt maken van noodopvang in de meivakantie.
 

Wat te doen als u het gevoel hebt dat u het thuis niet meer redt?

Er kunnen allerlei omstandigheden zijn waardoor u het gevoel hebt dat u het thuis niet meer redt. Ook kan er sprake zijn van ziekte of andere problemen. Het is belangrijk dat u dit bespreekbaar maakt. Dit kan bij uw school, kinderopvang, of u kunt bellen met de Hulplijn, telefoonnummer 085-0514058, of stuur een mail naar sociaalteamtubbergen@wijindebuurt.nl /085-0514052 of stuur een mail naar sociaalteamdinkelland@wijindebuurt.nl . De Hulplijn is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.

Samen zorgen we dat u passende hulp of ondersteuning ontvangt en kunnen we deze onzekere periode op een goede manier doorkomen!
 

Samen staan we sterk!