Coronavirus

Noodopvang scholen en kinderdagverblijven

De Rijksoverheid heeft bepaald dat alle scholen en kinderopvangorganisaties in Nederland tot 9 februari 2021 gesloten zijn om verdere verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Ouders die werken in de zogenaamde cruciale beroepen kunnen onder bepaalde omstandigheden wel gebruik maken van noodopvang.
 

Wanneer kan mijn kind naar de noodopvang?
De scholen en kinderopvang zijn verantwoordelijk voor het bieden van noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen. Onder schooltijd verzorgen de scholen de noodopvang en buiten schooltijd zijn dat de kinderdagverblijven en/of BSO.

De lijst met cruciale beroepen vindt u hier

Wanneer kunnen ouders gebruik maken van de noodopvang?
Noodopvang is voor kinderen waarvan ouders werkzaam zijn in een cruciaal beroep. Ook wanneer één van de ouders werkzaam is in een cruciaal beroep kan in sommige gevallen een beroep worden gedaan op de noodopvang. De Rijksoverheid zegt hierover: “Het uitgangspunt bij één ouder die een cruciaal beroep uitvoert is dat ze de opvang zelf thuis moeten regelen. Als dat niet lukt, kunnen ze noodopvang krijgen op één van de noodlocaties. Beide ouders met een cruciaal beroep is geen harde eis. Er moet opvang zijn zodat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven”.

Probeer dus zoveel mogelijk om zelf thuis de opvang van uw kinderen te regelen. Hiermee kunnen we zoveel mogelijk groepsvorming voorkomen en kan het onderwijs de aandacht richten op het verzorgen van goed thuisonderwijs voor uw kinderen.
 

Waar kan ik mij melden voor noodopvang?
Voor aanmeldingen van noodopvang kunt u contact opnemen met de school of het kinderdagverblijf/BSO.
 

Hoe zit dat dan met de kerstvakantie?
De kerstvakantie is van maandag 21 december tot en met vrijdag 1 januari aanstaande. De Rijksoverheid heeft bepaald dat alle scholen in de kerstvakantie gesloten zijn. Dit betekent dat er dan ook geen noodopvang in de scholen is. Wanneer u een cruciaal beroep uitoefent en niet in staat bent om zelf de opvang van uw kinderen te regelen, kunt u gebruik maken van de noodopvang in het kinderdagverblijf waar uw kind staat ingeschreven. U kunt daarvoor contact opnemen met het kinderdagverblijf/BSO.

In verband met de planning van de kinderdagverblijven, verzoeken wij u om dan zo snel mogelijk aan het kinderdagverblijf kenbaar te maken dat u gebruik wilt maken van noodopvang in de kerstvakantie.
 

Wat te doen als u het gevoel hebt dat u het thuis niet meer redt?
Er kunnen allerlei omstandigheden zijn waardoor u het gevoel hebt dat u het thuis niet meer redt. Ook kan er sprake zijn van ziekte of andere problemen. Het is belangrijk dat u dit bespreekbaar maakt. Dit kan bij uw school, kinderopvang, of u kunt bellen met de jeugdconsulent van de gemeente.

Samen zorgen we dat u passende hulp of ondersteuning ontvangt en kunnen we deze onzekere periode op een goede manier doorkomen!
 

Samen staan we sterk!