Coronavirus

Noodverordening grensgebied Vliegveld Twenthe ingetrokken

Publicatiedatum: 
15 mrt 2019
Vanaf de periode van  afgifte van de noodverordening in de zomer van 2018 tot eind februari 2019 zijn er intensieve opsporingswerkzaamheden verricht in het grensgebied van Vliegveld Twenthe. De noodverordening was afgegeven in verband met aangetroffen munitie en restanten uit de Tweede Wereldoorlog (WOII). De werkzaamheden zijn afgerond en daarom is de noodverordening per direct ingetrokken.

Vliegveld Twenthe werd tijdens WOII intensief gebruikt. Het onderzoeksgebied ligt globaal tussen de Knollerveldweg, de oude Postweg en de Sniedersveldweg in Deurningen. Het perceel is normaliter een drassig ontoegankelijk gebied waarin springputten liggen die gevuld zijn met water. De aanhoudende droogte van medio 2018 is de oorzaak geweest dat er in de springputten achtergebleven munitie werd aangetroffen op plekken in en langs het huidige bos. De gemeente Dinkelland heeft daarop direct actie ondernomen en een noodverordening voor het gebied afgegeven. Gelijktijdig is er door de gemeente een bedrijf ingeschakeld dat zich heeft gespecialiseerd in het opsporen en opruimen van explosieven afkomstig uit WO II.

De resultaten van de opsporing zijn veelzijdig. Er zijn grote aantallen gevonden en de herkomst bleek divers: zo werd Tsjechische, Russische, Duitse, Engelse, Amerikaanse, Franse en zelfs Oud-Hollandse munitie gevonden. De gevonden munitie en restanten zijn door de Explosieven Opruimingsdienst meegenomen en vernietigd.

Munitieartikelen
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-