Noodverordening vondst munitie en restanten WOII

Publicatiedatum: 
28 sep 2018

De burgemeester van de gemeente Dinkelland heeft een noodverordening afgekondigd in het gebied dat globaal ligt  tussen de Knollerveldweg, de oude Postweg en de Sniedersveldweg in Deurningen, direct grenzend aan vliegveld Twente.

In het betreffende gebied zijn diverse soorten munitie en restanten uit de WOII aangetroffen. In het belang van de volksgezondheid, het voorkomen van zoekactiviteit in de bodem en het gevaar dat daarmee gepaard gaat is een noodverordening van kracht. In deze noodverordening is opgenomen dat het een ieder verboden is om zich binnen het op de kaart aangegeven gebied te bevinden of dit gebied te betreden.

Update: De noodverordening is vrijdag 15 maart 2019 ingetrokken. 

noodverordening
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-