Omgevingsvergunning

Wilt u bouwen of verbouwen? Slopen?? Of iets anders aan uw omgeving veranderen? In veel gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Een omgevingsvergunning vraagt u aan in het Omgevingsloket online van de Rijksoverheid.

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Omgevingsvergunning

Wilt u bouwen of verbouwen? Slopen?? Of iets anders aan uw omgeving veranderen? In veel gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Een omgevingsvergunning vraagt u aan in het Omgevingsloket online van de Rijksoverheid.

 

Omgevingsloket online met DigiD

Voor storingen of andere verdere informatie kunt u kijken op de site van de Omgevingsloket.

Wat moet u weten?

Vergunning nodig of niet ?

Met de vergunning check van Omgevingsloket online ziet u of een omgevingsvergunning nodig heeft. Check hierbij ook de Flora- en faunawet. Misschien hoeft u alleen een melding te doen. Soms is er helemaal geen vergunning of melding nodig.

Check het bestemmingsplan

Heeft u voor uw bouwplan geen omgevingsvergunning nodig? Dan moet uw plan in sommige gevallen nog wel in het bestemmingsplan passen. In een bestemmingsplan staat precies waar wat gebouwd mag worden. U vindt de bestemmingsplannen van Tubbergen op de website Ruimtelijkeplannen.nl.

Past uw bouwplan in het bestemmingsplan?

Dan mag u in sommige gevallen zonder vergunning bouwen
Past uw bouwplan niet in het bestemmingsplan? Dan hebt u alsnog een vergunning nodig

Monument

Bent u eigenaar van een (rijks)monument? Dan moet u altijd een omgevingsvergunning aanvragen.

Overleg met gemeente

Wilt u met de gemeente overleggen of u een omgevingsvergunning nodig heeft voor uw bouwplannen? Of uw plannen in het bestemmingsplan passen? U bent van harte welkom in het gemeentehuis. Daarvoor kunt u een afspraak maken, tel (0546) 628 000.

Voorbeelden

Wanneer kunt u vergunningsvrij bouwen? Wanneer heeft u een omgevingsvergunning nodig? U kunt hieronder voorbeelden vinden van de voorkomende verbouwingen en bouwplannen.

Schotelantennes
Zonnecollectoren en zonnepanelen
Erf- en perceelafscheidingen
Aanbrengen of veranderen van kozijnen of het veranderen van gevels
Dakramen en andere daglichtvoorzieningen in een dak
Bij een hoofdgebouw behorende bouwwerken
Verbouwing