Coronavirus

Onderwijshuisvesting Denekamp vordert gestaag

Publicatiedatum: 
10 jul 2020

Al enige tijd wordt er constructief gesproken over de toekomst van de onderwijshuisvesting in Denekamp. Deze gesprekken vinden plaats tussen verscheidene schoolbesturen en de gemeente. Inmiddels bevinden de organisaties zich in een onderzoeksfase. De eerste lijnen hiervan zijn op 22 juni met elkaar besproken en hier wordt de komende maanden mee verder gegaan. Na de zomer worden de eerste concrete resultaten verwacht.

De groep die aan de toekomstplannen van het onderwijs in Denekamp werken bestaat uit de schoolbesturen van KONOT, Consent, het Twents Carmel College en de gemeente Dinkelland. Dit doen zij inmiddels al enkele jaren. “Het is een pittige opgave en we willen daar een weloverwogen besluit in nemen. Dat heeft tijd nodig. Maar we zijn op de goede weg en willen nu graag de vaart erin houden”, licht wethouder Duursma toe.

De gemeenteraad heeft eind 2019 een besluit genomen om een bedrag vrij te maken voor onderzoek. Hierin wordt planvorming voor de basisschool de Zevenster meegenomen samen met de scholen vallend onder KONOT. Een onderdeel in het onderzoek is de mogelijkheid over te gaan naar kavels op plan ‘boerderij Aveskamp’. Op verzoek van de KONOT is de verkoop tijdelijk on hold gezet door de gemeente zodat dit meegenomen kan worden in het onderzoek. Wethouder Duursma heeft vertrouwen in het proces: “Het uiteindelijke plan is belangrijk voor de toekomst van Denekamp dus daarin willen wij zoveel als mogelijk meewerken en meedenken. Het is een gezamenlijke opgave dus daar werken we ook samen aan. We moeten het ook echt samen doen en ik heb vertrouwen in een goede uitkomst.” Daar is Arjan Brunger, voorzitter van het bestuur van KONOT, het helemaal mee eens. “We zijn in tweeërlei met het vraagstuk bezig. De zogenoemde hardware-kant, waar we kijken naar de feiten en cijfers en wat daarbinnen mogelijk is. Maar we hebben ook veel aandacht voor de software-kant, waar we het proces zo goed mogelijk en gezamenlijk vormgeven. Zo werken we toe naar een resultaat waar iedereen achter staat, daar ben ik van overtuigd.”

In eerste instantie was het de bedoeling van de schoolbesturen om voor het zomerreces met een plan te komen met betrekking tot de onderwijshuisvesting in Denekamp. Tijdens het overleg van 22 juni is gebleken dat het onderzoek daar op dit moment nog niet klaar voor is, mede door de gevolgen van het coronavirus. Alle partijen hebben aangegeven wat meer tijd nodig te hebben om tot een inhoudelijk plan te komen. In september wordt het volgende overleg gepland. Verwachting is dat er dan meer duidelijkheid is.

logo dink
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-