Coronavirus

Ontwikkelperspectief Gemeentehuis

Nieuw proces gestart voor verkoop voormalig gemeentehuis Weerselo

 

Er is een nieuw proces gestart om te komen tot de verkoop van het voormalig gemeentehuis in Weerselo. Dit proces volgt uit de uitvraag naar ideeën voor de invulling van het pand die in 2017 plaatsvond. Het gebouw wordt via makelaarskantoor Snelder Zijlstra bedrijfsmakelaars te koop gezet.

Het voormalig gemeentehuis in Weerselo wordt niet zomaar verkocht. Door voor de verkoop een inschrijvingshandboek te hanteren, wordt ervoor gezorgd dat zowel het plan als de koper bij de verkoop aan bepaalde voorwaarden voldoen. “De invulling moet duurzaam zijn met respect voor de karakteristiek, aansluiten bij het opnieuw ingerichte centrumgebied en de gewenste reuring geven”, vertelt wethouder Ben Blokhuis. “We zetten nu een makelaar in om ons bereik te vergroten en om ons te helpen te komen tot de daadwerkelijke verkoop. We stellen duidelijke voorwaarden aan de voorkant en vragen een jury deze te beoordelen.”

Roy Duijn, makelaar bij makelaarskantoor Snelder Zijlstra is enthousiast over het pand: “Het is een mooi karakteristiek pand op een fraaie plek. Gezien de ontwikkelingen in de markt en de vraag naar soortgelijke panden verwacht ik zeker dat er animo voor is.” De komende week wordt de verkoop breed bekend gemaakt en volgt het proces om tot verkoop te komen. “De verkoop maken wij bekend via diverse mediakanalen en met een verkoopbord aan het pand. Daarbij benaderen wij potentiële kopers uit een databestand en potentiële gegadigden die zich hebben gemeld bij de gemeente. Er volgen kijkdagen, woensdag 7 mei van 15.00 tot 17.00 uur is de eerste gelegenheid. Wanneer iemand geïnteresseerd is sturen wij het inschrijvingshandboek en vragen wij een uitgewerkt voorstel op te sturen dat hieraan voldoet”, legt de makelaar uit. “De vraagprijs is vastgesteld op € 375.000,- kosten koper”, besluit Duijn.

Een jury beoordeelt het ingeleverde voorstel op financiële aspecten en op de kwaliteit van de invulling (o.a. kwaliteit eventuele verbouw of uitbreiding, behoud monumentale status). De jury bestaat uit een tweetal personen uit Weerselo, de makelaar, de stadsbouwmeester,  medewerkers van de gemeente en een voorzitter”, geeft wethouder Blokhuis aan. Het college van de gemeente Dinkelland besluit op basis van het voorstel van de jury of de verkoop kan plaatsvinden. “Zo verwachten wij tot een passende invulling van het pand te komen die ook draagvlak heeft in Weerselo”, besluit Blokhuis.

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij makelaar Roy Duijn van het makelaarskantoor Snelder Zijlstra via e-mail op r.duijn@snelderzijlstra.nl of telefonisch op 053-485224