Ontwikkelperspectief Gemeentehuis

Herbestemming oude gemeentehuis

Het gemeentehuis van Weerselo heeft jarenlang een centrale en belangrijke sociale functie gehad in het dorp. Het prominente gebouw in het centrum is leeg komen te staan als gevolg van de fusie van de gemeente Weerselo met Ootmarsum en Denekamp. Het gebouw, en dan met name de oudbouw, blijft echter voor de Weerseloer een markante plek, waar velen ook herinneringen hebben liggen. Een goede toekomstige bestemming, die bijdraagt aan de levendigheid in het dorp en die identiteit geeft aan het toekomstige centrum is van groot belang. De gemeente Dinkelland heeft daarom in 2017 actie ondernomen om een goede toekomstige bestemming te vinden. Ingediende plannen zijn getoetst door een jury bestaande uit inwoners en een deskundigenjury. Dit heeft geleid tot een plan in de vorm van een mix van detailhandel, horeca en verblijfsaccommodatie.  De gemeente wil het pand hiervoor verkopen. Momenteel loopt onderzoek naar de nadere invulling van de plannen. De monumentale waarde van het pand is daarbij een belangrijke randvoorwaarde. Verwacht wordt dat voor de zomervakantie duidelijk is of de plannen definitief doorgaan.

Contact

Meer informatie of vragen over de herbestemming van het oude gemeentehuis? Neem dan contact op met projectleider Wim Valk: w.valk@noaberkracht.nl .