Ontwikkelperspectief - Openbare ruimte Centrumplan

Definitief plan

Vanaf 14 maart is op elke woensdagmiddag de deur van het oude gemeentehuis open van 13:00 tot 14:00 uur om even binnen te lopen voor informatie over de uitvoering van het centrumplan. De omgevingsmanager (Klaas Klarenberg) is dan aanwezig. Indien u iets heeft wat niet kan wachten tot woensdag kun u altijd contact opnemen met een van de volgende personen van Twentse weg- en Waterbouw BV:

Gerrit Mulder (uitvoerder)
06-13701418
g.mulder@tww.nl

Klaas Klarenberg (omgevingsmanager)
06-50252186
omgevingsmanager@tww.nl

John Snippert (projectleider)
06-22485335
j.snippert@tww.nl

 

Het ontwerp voor de herinrichting is intussen definitief. De tekening laat zien hoe de inrichting er uiteindelijk uit komt te zien met aansluiting van het plein op de school en het verzorgingshuis. De bestrating wordt uitgevoerd in gebakken klinkers; conform de sfeerbeelden in de kleuren aarde rood voor de voetpaden, plein en plateaus en zwart – bruin voor de wegen.

Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
DNK

Op de tekening staan nog een paar plekken waar de invulling afhangt van tussentijdse ontwikkelingen.Dit betreft de ontwikkelingshoek rond de locatie van de voormalige bibliotheek en de winkel van Wesselink, de achterzijde van het gemeentehuis met de beek en het plein voor de kerk. Waar nodig wordt de locatie tijdelijk ingericht.

Groen

Met de inwoners is gewerkt aan het groenplan. De uitvoering daarvan wordt bepaald door het plantseizoen. Dit betekent dat het overgrote deel van de beplanting wordt aangebracht in de tweede helft van 2018.

 

 

pdf 2016-46+bijlage+stakeholders+centrumvisie+Weerselo (PDF, 69.93 KB)

pdf 2016-46+centrumplan+en+plan+rondweg+Weerselo,+stand+van+zaken (PDF, 112.43 KB) pdf 151118_Presentatie+relevante+afwegingen (PDF, 2.25 MB) pdf 160119_Presentatie+concept+kansenkaart (PDF, 1.97 MB) pdf 160414_Presentatie+infoavond+omwonenden (PDF, 2.01 MB) pdf 160418 Concept Kansenkaart centrum Weerselo (PDF, 1.76 MB) pdf 160511_Infopanelen+DEF.compressed (PDF, 23.74 MB) pdf 160620_Presentatie+Werksessie+Weerselo (PDF, 1.65 MB) pdf 160927_DEF+Panelen+inloopbijeenkomst+Ontwikkelperspectief+Weerselo+sept+... (PDF, 19.58 MB) pdf 160929_Presentatie+inloopbijeenkomst+ontwikkelperspectief+Weerselo_hires (PDF, 21.73 MB) pdf 170307_DEF+panelen+Weerselo+maart+2017 (PDF, 22.8 MB) pdf 170426 ontwerp openbare ruimte centrum Weerselo versie 26 april 2017 (PDF, 11.07 MB) pdf 171009_DEF+Panelen+inloopbijeenkomst+Weerselo-ilovepdf-compressed (PDF, 18.41 MB) pdf 20160711+[RIS-5320-1]Handelingskader+Centrumontwikkeling+Weerselo (PDF, 325.7 KB) pdf 20160711+[RIS-5351-1]Centrum+Weerselo+raadsvrstl-besl+2 (PDF, 579.16 KB) pdf Avond+omwonenden170928_bijeenkomst+omwonenden+uitvoering (PDF, 2.7 MB) pdf DLD027_notitie+verkeer+Weerselo+16-11-16_blauwe+zone (PDF, 1004.89 KB) pdf Presentatie+Gemeenteraad+31+mei+2016_FINAL2 (PDF, 1.56 MB) pdf RaadPresentatie+Raad+dd+10+oktober+2017 (PDF, 3.12 MB) pdf Rapportage+ontwikkelperspectief+centrum+Weerselo (PDF, 18.57 MB) pdf Uitvoeringsontwerp openbare ruimte centrum Weerselo (PDF, 3.63 MB) pdf Verkeersrapport Goudappel Weerselo (PDF, 836.3 KB)

 

Planning

Herinrichting openbare ruimte

De werkzaamheden aan de openbare ruimte komen dit voorjaar echt op gang. Daarbij worden de tuin van het Sint Jozef en het voorterrein van de school aangehaakt. Dit wordt eventueel nog uitgebreid met het kerkplein. Naar verwachting is de aannemer circa 4 tot 6 maanden bezig met de totale herinrichting. In de planning van de werkzaamheden wordt rekening gehouden met de jaarlijkse evenementen in het centrum. De weekmarkt krijgt tijdelijk een andere plek.

Bestemmingsplan

Om ontwikkeling van de voorzieningenhoek en het voormalig gemeentehuis mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan nodig. De gemeente werkt aan een wijziging van het bestemmingsplan en geeft er daarbij de voorkeur aan dit plan af te stemmen op de concrete invulling van beide genoemde locaties. Zodra het nieuwe bestemmingsplan in ontwerp gereed is, wordt dit op de gebruikelijke manier aan de inwoners voorgelegd voor inspraak.

Voor de nieuwbouw van de supermarkt wordt een aparte bestemmingsplanprocedure gevolgd. Op die manier kan het best rekening worden gehouden met het tempo waarin de ontwikkelingen zich voordoen. De gesprekken met de supermarkt over de nieuwbouw verkeren in een vergevorderd stadium.