Coronavirus

Onze omgeving en de invulling hiervan verandert, wij zoeken daarom frisse meedenkers!

Publicatiedatum: 
11 sep 2019

Wat is binnen onze gemeente waardevol en willen we behouden, wat kan anders en waar liggen dus kansen in het buitengebied en in onze kernen? Als we onze energiedoelen willen halen, moeten we dan gebruikmaken van zonnepanelen, windmolens of iets anders? Waar moeten we volgens u rekening mee houden bij het beperken van overlast door regen of extreme hitte? En wat heeft u als bewoner of ondernemer nodig om elkaar in de toekomst te blijven ontmoeten? Kortom: thema’s van grote invloed waar wij uw stem graag in horen.

Wat gaan we doen?
Alle gemeenten moeten een Omgevingsvisie opstellen, zo ook de gemeente Dinkelland. Een Omgevingsvisie is een visie op de toekomst van onze gemeente. Hiervoor gebruiken we ambities en acties die al bekend zijn in het Maatschappelijk Effecten Plan en vanuit de werkgroepen Mijn Dinkelland 2030! Op een aantal nieuwe onderwerpen willen we graag met onze inwoners, ondernemers en belangenorganisaties in gesprek. Deze gesprekken gaan over de kernen én over het buitengebied. Omdat een Omgevingsvisie voor de hele gemeente geldt, kijken we vooral gemeentebreed en dus naar kernoverstijgende ontwikkelingen en oplossingen.

De nieuwe thema’s die tijdens de gesprekken centraal staan zijn:

  • Energietransitie (hoe realiseren we de klimaatdoelen en wat betekent dat voor ons landschap?)
  • Klimaatadaptatie (hoe gaan we om met het beperken van overlast door regen en hitte?)
  • Gezonde leefomgeving (hoe kan onze omgeving bijdragen aan gezonder leven?)
  • Ondernemen in het buitengebied (hoe passen agrarisch ondernemen, recreatie en energieopwekking samen in ons buitengebied?)
  • Toekomst Maatschappelijk Vastgoed (hoe gaan we om met vervanging of leegstand van bv. kerken, sportaccommodaties en scholen?)


Uitnodiging
Wij organiseren twee avonden op twee locaties met hetzelfde programma. U kunt zich aanmelden voor één van de twee avonden:

  • 14 oktober van 20:00 tot 22:00 uur bij de Methoeve, Gunnerstraat 39, Weerselo, of;
  • 16 oktober van 20:00 tot 22:00 uur bij café-restaurant Rouwers, Denekamperstraat 74, Agelo.


In verband met de organisatie, vragen wij u om u voor woensdag 9 oktober 2019 aan te melden. Stuur daarvoor een mail naar omgevingswet@noaberkracht.nl , onder vermelding van 'Bijeenkomst Agelo' of 'Bijeenkomst Weerselo'. Voor meer informatie kunt u binnenkort kijken op www.omgevingsvisiedinkelland.nl