Coronavirus

Ook komende jaren blijft voor- en vroegschoolse educatie belangrijk in Dinkelland

Publicatiedatum: 
9 jul 2020

Al enige jaren kent de gemeente Dinkelland voor- en vroegschoolse educatie (VVE). VVE is onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid vanuit de Rijksoverheid. Naast de taalontwikkeling speelt ook de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van het kind een belangrijke rol. In de gemeente Dinkelland is dit niet alleen beschikbaar voor kinderen met een achterstand, maar eigenlijk voor alle kinderen. Dat blijft ook de komende jaren zo.

Het kunnen aanbieden van voor- en vroegschoolse educatie is een wettelijke verplichting voor gemeenten. In die wettelijke verplichting zit het inzetten voor kinderen met een VVE-indicatie. Dat zijn kinderen met een bepaalde achterstand, zoals bijvoorbeeld op het gebied van taal. Het consultatiebureau is vaak de organisatie die een bepaalde achterstand bij kinderen signaleert. Het kan zijn dat er dan een VVE-indicatie wordt afgegeven.

In de gemeente Dinkelland is VVE sinds 2011 voor alle kinderen toegankelijk en dat is ook succesvol gebleken. Omdat de kinderdagverblijven in Dinkelland standaard met het VVE-programma werken kunnen kinderen met een VVE-indicatie daar makkelijk instromen. Aparte groepen voor kinderen met een VVE-indicatie zijn daardoor niet nodig. In de gemeente Dinkelland wordt gewerkt met de VVE-methode Uk en Puk voor alle peuters tussen 2,5 en 4 jaar. Wethouder Duursma is blij met deze invulling van het beleid: “Het is belangrijk dat kinderen gewoon mee kunnen draaien met leeftijdsgenootjes. En niet dat er een verschil ontstaat tussen kinderen die een VVE-indicatie hebben en kinderen die dat niet hebben. Daarbij kunnen we met deze methode voorkomen dat kinderen op jonge leeftijd al een “stempel” meekrijgen, dat is erg belangrijk.”

tekenend kind
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-