Coronavirus

Opruimen boorput op NAM-locatie aan de Groeneweg in Deurningen

Publicatiedatum: 
6 apr 2021
Mobiele opruimtoren ingezet voor volledig opruimen verticale boorput

De Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM) is bezig met het uitvoeren van werkzaamheden op locatie Rammelbeek-2, gelegen aan de Nosseltweg in Denekamp. NAM gaat de verticale boorput op deze locatie definitief opruimen en zet daarvoor een mobiele opruimtoren in.

Op de locatie Deurningen-1 is in het verleden een gasproductieput geboord, echter er heeft geen productie van aardgas plaatsgevonden. De op het terrein aanwezige verticale boorput zal naar verwachting begin april opgeruimd worden met behulp van de mobiele opruimtoren. Voorafgaand worden diverse voorbereidende werkzaamheden verricht. Er zal dus meer activiteit op de locatie zijn dan gewoonlijk.

Mobiele opruimtoren

De mobiele opruimtoren wordt in losse onderdelen aangevoerd. Hiervoor zijn tientallen vrachtwagens nodig. De opbouw van de toren duurt enkele dagen. Als de toren opgebouwd is, starten we met het afdichten van de put. De boorput wordt door middel van cementpluggen op verschillende dieptes definitief afgesloten. Daarnaast worden door de opruimtoren de metalen buizen die niet meer nodig zijn, uit de ondergrond gehaald. Zodra de werkzaamheden afgerond zijn, wordt de toren afgebouwd en worden alle tijdelijke zaken en materialen netjes opgeruimd. 

Locatie Deurningen-1 blijft voorlopig liggen

In het voorjaar van 2021 ligt de locatie er dan weer net zo bij als voorheen. Het enige wat gewijzigd is, zit in de diepe ondergrond en is niet zichtbaar.

Hoe verder?

Nadat de put veilig afgesloten is, kunnen de volgende stappen in het opruimproces worden ingepland zoals het opruimen van de gehele locatie. Voordat dat gebeurt zal eerst nog worden onderzocht of de locatie een nieuwe functie kan krijgen in het kader van de energietransitie. Mocht er geen hergebruik van de infrastructuur mogelijk zijn, dan zal de locatie volledig opgeruimd worden. Zodra hierover meer duidelijkheid is, zullen we betrokkenen nader informeren.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over deze werkzaamheden? U kunt 24 uur per dag telefonisch terecht bij de meldkamer van de NAM op telefoonnummer 0592 36 40 00. Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met Marcel Pater via 0592 36 40 30 of per mail: marcel.pater@shell.com.

Kaartje NAM locatie Deurningen Groeneweg
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-