Coronavirus

Praktijkondersteuner jeugd helpt jongeren uit Dinkelland die niet lekker in hun vel zitten

Publicatiedatum: 
10 apr 2019

Huisartsen, GGD Twente en de gemeente Dinkelland slaan de handen ineen om kinderen en jongeren met psychische problemen hulp te bieden. Dit doen zij door de inzet van een praktijkondersteuner jeugd. Deze praktijkondersteuner gaat aan de slag bij de verschillende huisartsen in de gemeente Dinkelland. Dinsdag 9 april ondertekenden de partijen het convenant.

Voor psychische klachten kunnen kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot 23 jaar via de huisarts, jeugdconsulent van de gemeente of jeugdarts van de GGD terecht bij een praktijkondersteuner jeugd GGZ (POH-GGZ Jeugd). Dit kunnen klachten zijn als piekeren, angstklachten en slecht slapen. Maar ook ouders kunnen er terecht met problemen op het gebied van opgroeien, ontwikkelen en opvoeden. De praktijkondersteuner jeugd is een hulpverlener met geheimhoudingsplicht, die begrijpt wat jongeren beweegt, zich goed in kan leven en makkelijk contact maakt. Ook kan de praktijkondersteuner psychische klachten verhelderen en ervoor zorgen dat een jongere de meest passende zorg krijgt.

Nauwe samenwerking
“In goed overleg met de jeugdige en ouders wordt nauw samengewerkt met verwijzers, zoals de huisarts, de jeugdarts van de GGD en de jeugdconsulenten van de gemeente”, licht wethouder Duursma toe. “Door deze waardevolle samenwerking zorgen we voor een sterk vangnet waar iedereen gratis en laagdrempelig gebruik van kan maken. Ook willen we hiermee voorkomen dat iemand van het ‘kastje naar de muur’ wordt gestuurd.” De samenwerkende partijen hopen met de inzet van de praktijkondersteuner  de kosten van de jeugdzorg terug te dringen. De verwachting is dat minder jeugdigen doorverwezen hoeven te worden naar zorgaanbieders voor hulp bij hun klachten.  

Zorg op maat
De praktijkondersteuner gaat aan de slag bij Huisartsenpraktijk de Verdieping, Huisartsenpraktijk Klamer & Klamer-Stöver, Huisartsenpraktijk Ootmarsum en Huisartsenpraktijk E.M. Kluitman. Namens de deelnemende huisartsen blijft Gerard Koekkoek betrokken bij de voortgang van het project. “Met de komst van de praktijkondersteuner kan de behandeling en begeleiding van de patiënt en het gezin in de directe omgeving van de huisarts plaatsvinden. Zo weten hulpverleners elkaar gemakkelijker te vinden en kunnen zij samen de beste zorg op maat leveren”. Ron Poot, manager van GGD Twente, sluit zich hierbij aan: “We hopen kinderen, jongeren en ouders met de inzet van een praktijkondersteuner nóg eerder en beter te kunnen helpen, voordat problemen misschien onnodig groot worden. De verbinding met de GGD is een belangrijke keus, want zo worden huisartsen, jeugdartsen en gemeente aan elkaar gekoppeld.”

Zoektocht
De gemeente is bereid de kosten voor het project voor haar rekening te nemen en de GGD Twente neemt de praktijkondersteuner in dienst. De praktijkondersteuner jeugd wordt in eerste instantie voor 1,5 jaar ingezet. Binnen deze termijn evalueren de samenwerkende partijen met elkaar de voortgang en bedenken ze hoe het vervolg eruit moet gaan zien. De zoektocht naar een passende praktijkondersteuner is inmiddels gestart. Zodra deze is afgerond, wordt duidelijk wanneer de diegene aan de slag kan.   

huisartsen en wethouder Ilse Duursma
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-

Marcel Klamer (huisarts), Gerard Koekkoek (huisarts), Ilse Duursma (wethouder) en Karin Klamer (huisarts) hebben de samenwerkingsovereenkomst getekend.

Deelnemers die niet op de foto staan:
Ron Poot (manager van de GGD Twente), Dhr. Joosten (huisartsenpraktijk de Verdieping), Dhr. Olde Riekerink (huisartsenpraktijk de Verdieping), Mw. Oude Nijhuis (huisartsenpraktijk Ootmarsum), Mw. Annink(huisartsenpraktijk Ootmarsum), Dhr. Buddingh(huisartsenpraktijk Ootmarsum), Dhr. Brama (huisartsenpraktijk Ootmarsum), Mw. van Als(huisartsenpraktijk Ootmarsum) en Dhr. Kluitman (huisartsenpraktijk E.M. Kluitman).