Presentatie concept Lokaal Sportakkoord op 30 oktober

Publicatiedatum: 
24 okt 2019

Bent u benieuwd wat er in het Lokaal Sportakkoord staat? Op woensdag 30 oktober presenteert sportformateur Jeroen Keizer de conceptversie van dit akkoord. Daarna is er ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen. We zien u graag op 30 oktober om 19.30 uur in het Kulturhus Rabo de CoCeR in Rossum.

Sportverenigingen, welzijnspartijen en commerciële partijen komen bij elkaar om het concept Lokaal Sportakkoord om te toveren tot een definitief Lokaal Sportakkoord. De ambities worden besproken en de acties die daaruit voortkomen worden vatgesteld. Hopelijk worden aan het einde van de avond de handtekeningen onder het akkoord gezet.

Aanmelden voor deze avond kan tot 29 oktober via: rik.stamsnieder@noaberkracht.nl.

Over het Sportakkoord
De gemeente Dinkelland is samen met sportverenigingen, welzijnspartijen en commerciële partijen bezig om tot een Lokaal Sportakkoord te komen. Dit Sportakkoord heeft als doel zoveel mogelijk inwoners met plezier te laten sporten en bewegen en gaat in op thema’s als positieve sportcultuur, inclusief sporten en bewegen en duurzame sportinfrastructuur. Het gaat bijvoorbeeld over zaken als: hoe gaan we met elkaar om, hoe kan iedereen van jong tot oud blijven bewegen en wat zijn mogelijkheden voor verenigingen of sportaccommodaties om samen te werken. Daarmee sluit het lokale akkoord aan op het Nationaal Sportakkoord.

De invulling van het Lokaal Sportakkoord is aan de sportformateur en de inwoners. De sportformateur, in de persoon van Jeroen Keizer, begeleidt het proces vanuit een neutrale positie.

Bekijk hier het concept Lokaal Sportakkoord.

Meer informatie over het Sportakkoord leest u in dit nieuwsbericht: www.dinkelland.nl/sportformateur-aan-de-slag-voor-lokaal-sportakkoord 

schoenen Lokaal Sportakkoord
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-