Coronavirus

(Preventieve) bestrijding van de eikenprocessierups

Publicatiedatum: 
29 mrt 2021
Update: Onze bestrijder Roelofs heeft in de periode van eind april t/m midden mei de eikenprocessierups preventief bestreden. Ondervindt u nog steeds overlast van de eikenprocessierups in gemeentelijke bomen? Dan kunt u telefonisch een melding doen via 0541-854100. Beschrijf zo duidelijk mogelijk de locatie van de boom met eikenprocessierups. Wij beoordelen vervolgens of bestrijding (wegzuigen nest) nodig is. Ook nesten die uit de boom zijn gevallen kunnen nog overlast geven. Pas op en meld zo’n nest ook bij ons.

De gemeente Dinkelland gaat de eikenprocessierups in april preventief bestrijden binnen de bebouwde kom. Dit gebeurt bij gemeentelijke eiken waar de eikenprocessierups vorig jaar de meeste overlast veroorzaakte, waardoor de gemeente toen nesten moest wegzuigen. De bomen worden twee keer preventief behandeld met het biologische middel Xentari.

We proberen het aantal rupsen en de overlast die het met zich meebrengt zoveel mogelijk te beperken. Het is daarom belangrijk om de eiken precies op het goede moment te behandelen. Dit is wanneer de rupsen uit de eitjes kruipen en dat is weer afhankelijk van de weersomstandigheden. Een speciaal bedrijf behandelt in die periode de bomen met Xentari.

Mogelijk geluidshinder

Elke eik wordt twee keer behandeld, met een tussenpose van ongeveer twee weken. Dit gebeurt omdat niet alle eitjes tegelijk uitkomen. Wanneer u in een straat met veel eiken woont, kunt u overlast hebben van de bestrijding. De behandeling kan namelijk geluidshinder veroorzaken en af en toe komt het voor dat nevel neerslaat op particuliere tuinen. Wij doen ons best om de overlast van deze bestrijdingsmethode voor de eikenprocessierups voor u zoveel mogelijk te beperken.

Investeren biodiversiteit

“We vinden het belangrijk om niet alleen in te zetten op (preventieve) bestrijding. Daarom investeren we ook in het vergroten van de biodiversiteit”, vertelt wethouder Ben Blokhuis. “Dit doen we bijvoorbeeld door aan de kwaliteit van onze groene openbare ruimte te werken. Dit houdt in dat we de juiste beplanting op de juiste plaats zetten, met het oog op een duurzame en toekomstbestendige openbare ruimte. Ook plaatsen we op verschillende plekken in onze gemeente grote insectenhotels en we stellen een bermbeheerplan op. Dit plan is zo ingericht, dat we onze bermen beheren ter bevordering van de biodiversiteit.”

Weghalen nesten

In de periode van half mei tot en met juli leven de eikenprocessierupsen in groepen bijeen waarbij de overlast door hun brandharen het grootst is. “In die periode kunnen inwoners een melding doen bij de gemeente”, vervolgt de wethouder. “Onze medewerkers van de buitendienst bekijken vervolgens de locatie en beoordelen dan of het nest weggehaald moet worden.” Het wegzuigen gebeurt met name op plekken waar veel mensen komen en in aanraking kunnen komen met de brandharen en bij grote uitzondering ook buiten de bebouwde kom. Indien u op uw eigen perceel bomen met eikenprocessierupsen heeft, adviseren wij om de rupsen niet zelf te bestrijden, maar een deskundig bedrijf in te huren.

Informatie en meldingen

Op de website ggdleefomgeving.nl/vervelende-beestjes/eikenprocessierupsen/eikenprocessierupsen-en-gezondheid/ staat meer informatie over de eikenprocessierups en wat u kunt doen bij klachten. Via onze eigen website www.dinkelland.nl/melding-openbare-ruimte kunt u een melding doen als u overlast ondervindt van eikenprocessierupsen in gemeentelijke bomen.

eikenprocessierups
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-