Coronavirus

(Preventieve) bestrijding van de eikenprocessierups

Publicatiedatum: 
30 mrt 2020

De gemeente Dinkelland gaat de eikenprocessierups dit jaar preventief bestrijden binnen de bebouwde kom. De bomen worden twee keer preventief behandeld met het biologische middel Xentari.

“Als gemeente proberen we het aantal rupsen en de overlast die het met zich meebrengt zoveel mogelijk te beperken”, vertelt wethouder Ben Blokhuis. “Het is daarom belangrijk om onze eiken precies op het goede moment behandelen. Dit is wanneer de rupsen uit de eitjes kruipen en dat is weer afhankelijk van de weersomstandigheden. Waarschijnlijk gebeurt dat begin april.” Een speciaal bedrijf behandelt in die periode de bomen met Xentari.

Mogelijk geluidshinder
Elke eik wordt twee keer behandeld, met een tussenpose van ongeveer twee weken. Dit gebeurt omdat niet alle eitjes tegelijk uitkomen. Wanneer u in een straat met veel eiken woont, kunt u overlast hebben van de bestrijding. De behandeling kan namelijk geluidshinder veroorzaken en af en toe komt het voor dat nevel neerslaat op particuliere tuinen. Wij doen ons best om de overlast van deze bestrijdingsmethode voor de eikenprocessierups voor u zoveel mogelijk te beperken.

Investeren biodiversiteit
“We vinden het belangrijk om niet alleen in te zetten op (preventieve) bestrijding. Daarom investeren we ook in het vergroten van de biodiversiteit en daarmee de komst van de natuurlijke vijand van de eikenprocessierups”, vervolgt Blokhuis. “We zaaien een deel van onze bermen in met bloemenmengsels. Ook hebben we onlangs maar liefst 500 nestkastjes uitgedeeld aan onze inwoners. Met deze gecombineerde aanpak verwachten we dat het aantal rupsen geleidelijk afneemt, zodat preventieve bestrijding met Xentari nog meer beperkt kan worden of niet meer noodzakelijk is.”

Weghalen nesten
In de periode van half mei tot en met juli leven de eikenprocessierupsen in groepen bijeen waarbij de overlast door hun brandharen het grootst is. De gemeente laat in deze periode de nesten door een gespecialiseerd bedrijf wegzuigen. Dit gebeurt op plekken waar veel mensen komen en in aanraking kunnen komen met de brandharen. Indien u op uw eigen perceel bomen met eikenprocessierupsen heeft, adviseren wij om de rupsen niet zelf te bestrijden, maar een deskundig bedrijf in te huren.

Mate van overlast moeilijk te voorspellen
Het probleem met de eikenprocessierups verdwijnt helaas niet. De overlast is voor iedereen vervelend en is ook niet altijd op te lossen. In 2019 was de overlast door de eikenprocessierups groot. Dit werd vooral veroorzaakt door het warme weer en de droogte in het voorjaar en zomer. Of dit ook gaat leiden tot een grote uitbraak als vorig jaar, is echter moeilijk te voorspellen. Dit hangt namelijk sterk af van het weer. 

Informatie en meldingen
Op de website www.ggdtwente.nl/publiek/leefomgeving/beestjes-in-de-natuur/eikenprocess... staat meer informatie over de eikenprocessierups en wat u kunt doen bij klachten. Via onze eigen website www.dinkelland.nl/melding-openbare-ruimte kunt u een melding doen als u overlast ondervindt van eikenprocessierupsen in gemeentelijke bomen.