(Preventieve) bestrijding van de eikenprocessierups

Publicatiedatum: 
30 apr 2019

De gemeente Dinkelland gaat de eikenprocessierups dit jaar preventief bestrijden binnen de bebouwde kom. Dit gebeurt bij bomen van de gemeente waar de eikenprocessierups overlast veroorzaakt. De bomen worden preventief behandeld met het biologische middel XenTari.

De gemeente probeert het aantal rupsen zoveel mogelijk te beperken. Een speciaal bedrijf behandelt daarom de komende weken de bomen met het biologische middel XenTari. Naast de preventieve bestrijding, investeert de gemeente bovendien in het vergroten van de biodiversiteit. Hierdoor kan de komst van natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups gestimuleerd worden en neemt het aantal rupsen af. De verwachting is dat er daardoor in de toekomst geen middelen als XenTari meer nodig zijn om de eikenprocessierupsen te bestrijden.

Weghalen nesten
In de periode van half mei tot en met juli leven de eikenprocessierupsen in groepen bijeen waarbij de overlast door hun brandharen het grootst is. De gemeente laat in deze periode de nesten door een gespecialiseerd bedrijf wegzuigen. Dit gebeurt  op plekken waar veel mensen komen en in aanraking kunnen komen met de brandharen. Indien u op uw eigen perceel bomen met eikenprocessierupsen heeft, adviseren wij om de rupsen niet zelf te bestrijden, maar een deskundig bedrijf in te huren. Ook kunt u ervoor kiezen zelf vogelnestkasten op te hangen.

Mate van overlast moeilijk te voorspellen
In de gemeente Dinkelland was in 2018 de overlast door eikenprocessierups groot. Dit werd vooral veroorzaakt door het warme weer en de droogte in het voorjaar en zomer. Inmiddels zijn ook dit jaar de eerste eikenprocessierupsen al uit de eitjes gekomen. Dit is vroeger dan vorig jaar. Ook is de verwachting dat er meer eitjes zijn. Of dit ook gaat leiden tot een grote uitbraak als vorig jaar, is echter moeilijk te voorspellen. Dit hangt namelijk sterk af van het weer. 

Informatie en meldingen
Op de website https://www.ggdtwente.nl/publiek/leefomgeving/beestjes-in-de-natuur/eike... staat meer informatie over de eikenprocessierups en wat u kunt doen bij klachten. Klik hier om een melding doen als u overlast ondervindt van eikenprocessierupsen in gemeentelijke bomen.

eikenprocessierups
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-