Coronavirus

Professionals bundelen krachten tijdens indrukwekkende bijeenkomst ‘Geweld hoort nergens thuis!’

Publicatiedatum: 
5 feb 2019
“Het houdt niet op, niet vanzelf”. We kennen allemaal de campagne met de indrukwekkende voorbeelden van huiselijk geweld. Het is lastig te bepalen of je als omgeving moet ingrijpen of niet. Wel is het noodzakelijk om erover te praten met elkaar en afspraken te maken. De gemeente Dinkelland organiseerde daarom op dinsdag 29 januari de themabijeenkomst ‘Geweld hoort nergens thuis’. Tijdens deze informatieve middag werden 50 professionals uit verschillende beroepsgroepen bijgepraat over de lokale plannen om huiselijke geweld en kindermishandeling aan te pakken. De vraag ‘Wat kun je als professional doen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling?’ stond deze middag centraal.

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn de meest voorkomende gevallen van geweld in Nederland. In de gemeente Dinkelland zijn vorig jaar 39 situaties van (vermoedens) van geweld gemeld bij Veilig Thuis Twente. Verwacht wordt dat dit aantal nog hoger ligt, omdat veel slachtoffers uit schaamte en onmacht niet aan de bel trekken. Vaak vinden eerst 30 tot 40 incidenten plaats, voordat er hulp wordt gezocht. De impact is groot en de schade is vaak levenslang.

Verbeterde meldcode huiselijk geweld
Het is de opgave om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen, de schade ervan te beperken en zo de cirkel van geweld (de overdracht van generatie op generatie) te doorbreken. “Er wordt hard gewerkt door professionals en ook wij als gemeente nemen onze verantwoordelijkheid in de aanpak, maar het kan altijd beter”, vertelt wethouder Ilse Duursma. “Een stap in de goede richting is de verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling die per 1 januari in werking is getreden.” Deze verbeterde meldcode houdt in dat professionals eerder een melding moeten doen. Het doel is om slachtoffers nog eerder en beter in beeld te brengen en intensiever samen te werken met Veilig Thuis Twente.

Achter de voordeur
Anita Wix is slachtoffer van huiselijk geweld en nam de aanwezigen deze middag mee in haar aangrijpende verhaal. Ze liet hen inzien hoe het is om slachtoffer te zijn van huiselijk geweld, door een schakel te vormen tussen de theorie en de praktijk. Ze gaf een kijkje achter de voordeur, want niets is wat het lijkt. Yvonne Kempers, professioneel hulpverlener huiselijk geweld bij Kadera, heeft Wix destijds geholpen haar leven weer op te bouwen: “Het verhaal van Anita is uniek, maar zeker niet op zichzelf staand. We hebben in Twente dagelijks te maken met vrouwen, mannen en kinderen die te maken hebben met een vorm van huiselijk geweld. Daarbij denken mensen vaak aan lichamelijk geweld, maar het gaat net zo goed om geestelijk geweld, zoals schelden, schreeuwen, negeren en bedreigen.”

Geweld hoort nergens thuis!
Wat kun je allemaal doen aan huiselijk geweld en kindermishandeling? Hoe zien de verbeteringen in de meldcode eruit? Wat mogen professionals van de gemeente en Veilig Thuis Twente verwachten en andersom? Tijdens haar presentatie gaf beleidsadviseur Femke Lansink van de gemeente Dinkelland de aanwezigen antwoord op deze vragen. Zij daagde hen ook uit om zich aan te sluiten bij een denktank over het thema.

“Een bijeenkomst bijwonen met zoveel professionals vanuit verschillende invalshoeken maakt duidelijk dat huiselijk geweld en kindermishandeling geen zaak zijn van één partij”, legt Luuk Mink, maatschappelijk werker bij Veilig Thuis Twente, uit. “Elkaar weten te vinden, signalen met elkaar bespreken en gebruik maken van elkaars expertise is van groot belang. Huiselijk geweld komt in alle lagen van de bevolking voor. Er hoeft maar één persoon te zijn die het begin van verandering in gang zet!”

Bijeenkomst huiselijk geweld
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-