Coronavirus

Project Janskamp

Wij gaan de infrastructuur en beplanting in de wijk Janskamp opknappen. Met als resultaat een veilige en duurzame wijk. Op deze pagina vindt u actuele informatie over de stand van zaken van dit project.

Wat zijn onze plannen in de wijk Janskamp?

Wij gaan aan de slag met herbeplanting van bomen en plantsoenen, en het herinrichten van weggedeelten en trottoirs. Vooral de vele bomen in de wijk zorgen voor onveilige situaties, een onaangenaam klimaat en overlast door o.a. het opdrukken van tegels door wortels, schaduwwerking op tuin en in huis, hinderlijke vruchtval en ongedierte. Wij willen de wijk opknappen onder het motto ’de juiste boom op de juiste plaats’, waarin de ruimte voor leefbaarheid en natuur in goede balans is.

Soorten planting Janskamp
Soorten bomen Janskamp
Beplantingsplan Janskamp
Janskamp doorsnede A-A
Janskamp doorsnede B-B
Janskamp doorsnede C-C
Janskamp doorsnede D-D
Janskamp doorsnede E-E
Janskamp doorsnede F-F

Wat is hiervoor nodig?

Om bovenstaande plannen te kunnen realiseren, zal er ruimte moeten komen om de nieuwe beplanting en bestrating te kunnen plaatsen. Hiervoor is een kapvergunning nodig voor het kappen van 204 bomen in de wijk Janskamp. Daarnaast is er een duidelijk herplantingsplan nodig. Dit plan ligt inmiddels klaar om samen met de kapvergunning te worden ingediend.

Hoe gaan we verder met onze plannen in de wijk?

Voordat wij een nieuwe kapvergunning aanvragen, gaan wij eerst het gesprek met de buurt aan bewoners te informeren over de plannen, over de redenen van de kap en de herbeplantingsplannen. Hiervoor organiseren wij bijeenkomsten waarbij we de wijk opdelen en per ’wijkgedeelte’ onze conceptplannen toelichten. Aan de hand daarvan presenteren wij het aangepaste plan en wordt er een nieuwe kapvergunning aangevraagd.

Digitale bijeenkomst op 30 juni

Wij willen graag weten hoe de buurt tegen het groen en spelen in de wijk aankijkt. Het opknappen van de groenvoorzieningen doen wij daarom niet zonder hierover eerst met buurtbewoners in overleg te gaan. Aangezien het vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk is om fysiek bij elkaar te komen, organiseren wij een digitale bijeenkomst in Microsoft Teams. Tijdens deze bijeenkomst geven wij een toelichting op het concept-ontwerp en vervolgens kunt u uw mening geven. Vanwege de grootte van de wijk Janskamp, hebben we de wijk in vier delen opgesplitst. Bekijk hier de verdeling van de wijk

  • De bijeenkomst van 'de gele buurt' vindt plaats op maandagavond 21 juni om 19.00 uur
  • De bijeenkomst van 'de rode buurt' vindt plaats op maandagavond 21 juni om 20.30 uur
  • De bijeenkomst van 'de blauwe buurt' vindt plaats op woendagavond 23 juni om 19.00 uur
  • De bijeenkomst van 'de groene buurt' vindt plaats op woendagavond 23 juni om 20.30 uur


Per wijkgedeelte kunnen 9 buurtbewoners aanwezig zijn. We gaan ervanuit dat u onderling overlegt wie deelneemt aan deze bijeenkomst en dat de aanwezigen het belang van de buurt vertegenwoordigen. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar groenenspelen@noaberkracht.nl. Vermeld hierbij duidelijk uw naam en namens welk buurtgedeelte u zich aanmeldt.

Wat is ons doel met de Janskamp?

De juiste boom op de juiste plaats, rijk-bloeiende plantsoenen en veilige wegen. Dat is wat we nastreven in de wijk Janskamp. Ons beleid is erop gericht leefbaarheid, biodiversiteit en een beheersbare openbare ruimte te realiseren. Dit betekent een veilige, gezonde en vooral groene leefomgeving. We willen er wat moois van maken en dat doen we graag samen met u.

Heeft u vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met Coen Dijkstra, Beleidsmedewerker Openbare Ruimte, via ons algemene telefoonnummer 0541 – 854100 of per mail naar groenenspelen@noaberkracht.nl.