Coronavirus

Raad Dinkelland formuleert de speerpunten voor de komende raadsperiode

Publicatiedatum: 
5 apr 2018

De in de gemeenteraad van Dinkelland gekozen zes fracties hebben, onder begeleiding van informateur Kerckhaert, de speerpunten en belangrijkste thema’s vastgelegd voor de komende raadsperiode. Hiermee is een raadsbreed gesteund document tot stand gekomen met de naam ‘Strategische Agenda 2018-2022’.

De raad geeft hiermee aan het begin van de nieuwe raadsperiode een belangrijk signaal af naar de samenleving. Informateur Kerckhaert licht toe: “In de Strategische Agenda staan de onderwerpen waaraan de gemeenteraad de komende vier jaren volop aandacht gaat besteden en het te vormen nieuwe college op kan aanspreken. De Agenda dient als fundament en uitgangspunt voor de volgende fase van het proces van informatie en formatie: de coalitievorming en het op te stellen coalitieakkoord.”

De Strategische Agenda 2018-2022 beschrijft doelstellingen en voorgenomen acties op onderstaande negen thema’s:

  • Thema 1 Dinkelland “Duurzaam”
  • Thema 2 Dinkelland “realistisch in (Ver)Bouwen en Wonen”
  • Thema 3 Dinkelland “blijft Veilig maar treedt ook op”
  • Thema 4 Dinkelland “Onderneemt”
  • Thema 5 Dinkelland “versterkt de Zorg”
  • Thema 6 Dinkelland “Betrekt de inwoners, bedrijven en organisaties er sneller bij”
  • Thema 7 Dinkelland “maakt werk van de Grensligging”
  • Thema 8 Dinkelland “bestuurt met onderling Respect”
  • Thema 9 Dinkelland “Betaalbare Gemeente”

Bijlage: de Strategische Agenda 2018-2022

gemeentehuis Dinkelland
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-