Coronavirus

Raad stelt geluidszone vliegbasis Twenthe vast

Publicatiedatum: 
25 apr 2018

De gemeenteraad van Dinkelland heeft gisteravond het bestemmingsplan “Voormalige Vliegbasis Twenthe – zones (Dinkelland) vastgesteld. “Dat is goed nieuws voor de inwoners van Dinkelland”, zegt demissionair wethouder Benno Brand. “Hierdoor kan eventuele geluidsoverlast beter worden gereguleerd.”

Het bestemmingsplan voor de geluidszones is onlosmakelijk verbonden met het bestemmingsplan voor de vliegbasis Twenthe in de gemeente Enschede. De gemeenteraad van Enschede had dit bestemmingsplan al vastgesteld op 12 maart. Het wachten was nog op het besluit van de raad van Dinkelland.

“De geluidscontour maakt industrievestiging op de  voormalige vliegbasis Twenthe mogelijk, wat gunstig is voor de economie. Tegelijkertijd dient het voor de bescherming van het woon- en leefklimaat in de omgeving van de vliegbasis”, aldus Brand. “De definitieve geluidscontour is in het definitieve bestemmingsplan kleiner geworden, wat gunstiger is voor de inwoners van Dinkelland.”

Het gebied dat wordt ontwikkeld, is een proeftuin voor bedrijven met een grote vernieuwingsdrang. Ondernemers krijgen de ruimte om te testen op deze compacte luchthaven in een groene omgeving. De start- en landingsbaan is daarbij een unieke faciliteit, die gebruikt kan worden voor luchthavengebonden bedrijvigheid.

Iedereen die een zienswijze heeft ingediend naar aanleiding van het ontwerp-bestemmingsplan zal binnenkort worden geïnformeerd over het raadsbesluit en de mogelijkheid van beroep tegen het genomen besluit.

gemeentehuis Dinkelland
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-