Coronavirus

Rioolvervanging en herinrichting wijk Klokkenberg fase 1 in Denekamp

Hieronder kunt u het inrichtingsontwerp, de riooltekening en de informatiefolder over het afkoppelen van het hemelwater raadplegen. Ook de globale faseringstekening is toegevoegd. Deze is wel onder voorbehoud i.v.m. onvoorziene en weersomstandigheden.

 

Afkoppel folder hemelwater

Klokkenberg DO Riolering

Klokkenberg ontwerp

Faseringstekening Klokkenberg