Coronavirus

Rondweg - Rolverdeling provincie en gemeente

Rolverdeling provincie en gemeente

Omstreeks het jaar 2000 heeft de provincie besloten een onderzoek te starten naar de aanleg van een rondweg. Aanleiding daarvoor vormde de taak om de weg duurzaam en veilig in te richten in relatie tot de functie van de weg in zijn omgeving.  In de jaren daarvoor was vanuit de inwoners al een enkele keer tevergeefs geprobeerd een rondweg bij de provincie op de agenda te krijgen. Het onderzoek van de provincie heeft in 2004 geleid tot het rapport ‘Door of om Weerselo’. De provincie is vervolgens met de uitwerking van de plannen gestart. In 2007 hebben provincie en de gemeente een overeenkomst  gesloten waarin afspraken zijn vastgelegd over  onder andere de taakverdeling en de in de plannen op te nemen gemeentelijke voorzieningen, zoals fietstunnels en een landbouwroute.

Meer informatie over de rondweg Weerselo kunt u vinden op de website van de provincie: www.overijssel.nl.  U kunt dan de zoekfunctie op de website gebruiken of als u de volgende stappen volgt komt u bij de informatie over de Rondweg terecht: OnderwerpenVerkeer en WegenWegenprojectenAlle wegenprojecten op nummer › N343 Rondweg

Vergadering Provinciale Staten

https://overijssel.stateninformatie.nl/vergadering/392693/Verkeer%20en%20vervoer%2008-02-2017/preagenda.