Coronavirus

Samen voor een (be)leefbaar Ootmarsum

Publicatiedatum: 
16 dec 2020

Het afgelopen jaar was voor velen een erg uitzonderlijk jaar. Een jaar waarin we te maken hebben gekregen met Corona en dit op vele vlakken voor aanpassingen in onze maatschappij heeft gezorgd. In persoonlijke sfeer, maar ook zeker in onze gezamenlijke leefomgeving. In de gezamenlijke leefomgeving is in de gemeente Dinkelland Ootmarsum daar een voorbeeld van.

In Ootmarsum was de zomer anders dan anders. In 2020 waren er veel meer toeristen, waren er aangepaste terrassen, is uit voorzorg ingegrepen om te voorkomen dat het centrum te druk zou zijn en vele afgelaste evenementen. Deze maatregelen hebben inzichten opgeleverd maar ook knelpunten blootgelegd. Het college van de gemeente Dinkelland heeft zich al vaker uitgesproken over het centrum van Ootmarsum. Wethouder Benno Brand: “De afgelopen jaren is er veel ontwikkeling geweest in Ootmarsum en we zien dat dat gaat knellen op bepaalde vlakken. Daar willen we wat aan doen, samen met inwoners en ondernemers uit Ootmarsum.”

Het afgelopen jaar hebben verscheidene inwoners en ondernemers zich gemeld bij de gemeente Dinkelland met ideeën en/of knelpunten die zij ervaren. Een aantal van hen is door de gemeente gevraagd om mee te denken in een klankbordgroep. “Uiteindelijk is het de bedoeling dat we Ootmarsum gaan bevragen, maar hoe we dat het beste kunnen doen willen we in samenspraak met deze klankbordgroep doen”, legt wethouder Benno Brand uit. In december vindt de eerste (digitale) klankbordgroep plaats. Daaropvolgend wordt in januari de brede uitvraag in Ootmarsum gedaan. Op hoofdlijnen zal dit zijn op de thema’s: prettig wonen, toerisme en gastvrijheid, ondernemerschap, mobiliteit en parkeren.

Stad Ootmarsum
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-