Coronavirus

Samen voor versterking biodiversiteit in Dinkelland

Publicatiedatum: 
11 mei 2020

Zonder bijen geen bloemen en zonder bloemen geen groenten, fruit of noten. Een grote verscheidenheid aan planten en dieren zorgt ervoor dat bloemen bestoven worden, de bodem vruchtbaar blijft en ziektes of plagen binnen de perken blijven. Die kringloop van het leven noemen we biodiversiteit, maar die neemt helaas af. Daarom maakt de gemeente Dinkelland een aantal keuzes in het openbaar groen die de biodiversiteit moeten stimuleren. Als inwoner kunt u natuurlijk ook met een beetje eigen initiatief helpen de biodiversiteit in Dinkelland een impuls te geven.

Biodiversiteit is dus van groot belang om de natuur goed haar werk te laten doen. Er sterven steeds meer planten- en diersoorten uit, waardoor de biodiversiteit afneemt. Ook verschillende bijensoorten worden met uitsterven bedreigd. Bijen zijn verantwoordelijk voor de bestuiving van een groot deel van alle planten en bloemen. Zij kunnen alleen niet leven zonder een grote verscheidenheid aan bloemen die op verschillende momenten bloeien.

Drachtbomen en bloemenweides

“Om te voorkomen dat de biodiversiteit nog meer achteruit gaat, moeten we niet alleen maatregelen nemen, maar ook anders leren denken”, licht wethouder Ben Blokhuis toe. “Het kan zijn dat de openbare ruimte er iets anders uit komt te zien dan u gewend bent. Wij nemen namelijk andere keuzes dan we tot nu toe hebben gedaan.” Een voorbeeld hiervan is het planten van drachtbomen. “Deze bomen geven nectar of stuifmeel af aan de bijen. Hoe meer van deze bomen, hoe makkelijker het voor de bijen wordt om van nectarbron tot nectarbron te vliegen.” Daarnaast gaat de gemeente verschillende grasstroken omvormen tot bloemenweides.

Omvorming maaibeleid

Ook het maaibeleid in de gemeente Dinkelland is onder de loep genomen. De gemeente blijft de bermen ecologisch maaien. Dit draagt goed bij aan het verschralen van de bermen waardoor de bodem geschikter wordt voor bloeiende kruiden en grassen. Bij het onderhoud van de sloten gaat de gemeente over van het fijnmalen van de begroeiing (klepelen) tot ecologisch maaien, dus maaien en afzuigen. Bovendien is besloten de wadi’s en de ruimtes rondom de wadi’s nog slechts twee keer per jaar te maaien. Hierdoor ontstaat een natuurlijke begroeiing met meer bloeiende kruiden, die gunstig zijn voor de biodiversiteit.

Samenwerking natuurorganisaties

Binnen de gemeente Dinkelland zijn verschillende groen- en natuurverenigingen volop bezig om hun bijdrage te leveren aan de versterking van de biodiversiteit. “We zijn betrokken bij lokale projecten die de biodiversiteit stimuleren. Denk hierbij aan de Groene Loper, die bloemenzaad beschikbaar stelt aan inwoners en organisaties voor het inzaaien van hun grond met bloemenzaad. Hierdoor ontstaat stukje bij beetje een mooi bloemenlint voor de bijen.” Andere projecten waar de gemeente zich bij aansluit zijn bijeneducatie en natuurinclusief bouwen. “Ook werken we zoveel mogelijk samen met partijen als LTO, de wildbeheerseenheid, natuurbeschermingsorganisaties en het Waterschap”, aldus de wethouder.

Biodiversiteit in eigen tuin

Je kunt zelf ook je steentje bijdragen aan de biodiversiteit in jouw leefomgeving. Hoewel tuinen geen vervanging kunnen zijn voor het leefgebied van de meeste vlinders en insecten, kan de tuin wel een goede aanvulling zijn op de natuur. De biodiversiteit in eigen tuin vergroot je door tegels te vervangen door groen. Kruiden en bloemen die veel nectar bevatten zijn onder andere wilde tijm, salie, de klokjesbloem, margriet en koolzaad.

“Je kunt ook een bijenhuisje of insectenhotel ophangen op een droge en zonnige plek in de tuin. Hierin kunnen de bijen en insecten zich nestelen. Zorg daarnaast voor water in je tuin. Bijen hebben water nodig, maar ze verdrinken snel. Met een beetje ondiep water of een kleine aanpassing in je tuin, lever jij al een bijdrage aan het vergroten van de biodiversiteit in jouw eigen omgeving!”, sluit Blokhuis af.