Coronavirus

Samenstelling college van B en W

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dinkelland

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dinkelland.

 

College

De burgemeester en wethouders vormen het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid dat de gemeenteraad op hoofdlijnen heeft vastgesteld. Daarnaast bereidt het college van burgemeester en wethouders plannen voor waarover de gemeenteraad een besluit moet nemen.

De taken van de collegeleden zijn onderverdeeld in portefeuilles waarover elk van hen verantwoordelijk is. Er zijn ook onderwerpen waarover het college van burgemeester en wethouders als geheel beslissen. Dat gebeurt dan bij meerderheid van stemmen.
 

Bekijk hieronder de portefeuilles en nevenactiviteiten van de burgemeester en wethouders.