Samenstelling college van B en W

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dinkelland

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dinkelland.

 

College

De burgemeester en wethouders vormen het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid dat de gemeenteraad op hoofdlijnen heeft vastgesteld. Daarnaast bereidt het college van burgemeester en wethouders plannen voor waarover de gemeenteraad een besluit moet nemen.

De taken van de collegeleden zijn onderverdeeld in portefeuilles waarover elk van hen verantwoordelijk is. Er zijn ook onderwerpen waarover het college van burgemeester en wethouders als geheel beslissen. Dat gebeurt dan bij meerderheid van stemmen.
 

Deze portefeuilleverdeling wordt volgende week dinsdag (22 mei 2018) tijdens het constituerend beraad aan het college ter besluitvorming voorgelegd.

Bekijk hieronder de portefeuilles en nevenactiviteiten van de burgemeester en wethouders.