Coronavirus

Sociale hypotheek voor het eerst ingezet in Rossum

Publicatiedatum: 
16 sep 2020

Het Kulturhus in Rossum gaat verbouwen, onder de naam “Mijn Kulturhus 3.0”. Het toekomstbestendig maken van de kern staat hierbij centraal. De gemeente Dinkelland juicht dergelijke initiatieven toe: “De kernen aantrekkelijk houden vinden we erg belangrijk. Ervoor zorgen dat inwoners niet wegtrekken vanwege het ontbreken van voorzieningen”, licht wethouder Ilse Duursma toe. Om de verbouwingen te kunnen financieren heeft de gemeente Dinkelland een sociale hypotheek verstrekt aan de CoCeR.

Er gaat veel gebeuren in de CoCeR. Er komt een horecavoorziening voor overdag, een terras aan de voorkant, automatische deuren in het gebouw en een lift naar de bovenverdieping. Daarbij wordt er plaats gemaakt voor een fysiotherapeut. “De verwachting is dat dit veel reuring gaat opleveren en dat is wat we graag zien. Leefbaarheid in de kern. En het Kulturhus wordt toekomstbestendig en toegankelijk gemaakt voor verscheidene doelgroepen. Het is mooi om te zien hoe actief de groep vrijwilligers hiermee is omgegaan”, aldus Duursma. Het project wordt ook breed gedragen door de dorpsraad Rossum-Lemselo-Volthe.

Prestatieverplichting
Het Kulturhus wordt door verscheidene fondsen gesteund voor financiering van de verbouwing, waaronder een subsidie van de provincie Overijssel. “Alleen hadden we dit niet zo kunnen doen”, vertelt Jan Nijland, voorzitter van de stichting Maatschappelijk Welzijn Rossum. “We zijn erg blij dat we al deze steun hebben kunnen krijgen en zo Mijn Kulturhus 3.0 kunnen realiseren.” Ook de gemeente Dinkelland draagt een speciaal steentje bij; een subsidie in de vorm van een sociale hypotheek. Het is de eerste die wordt verstrekt in Dinkelland. Wethouder Ilse Duursma legt uit: “Een sociale hypotheek wordt met ingezette tijd van vrijwilligers afgelost. We vragen van de vrijwilligers in Rossum om hun tijd in te zetten voor nieuwe activiteiten voor Rossum. Deze tijd zetten zij in door het voorbereiden en succesvol tot uitvoering brengen van een activiteit die de leefbaarheid in Rossum bevordert.”

Verbouwing
Met een symbolische handeling is de start van de verbouwing woensdag 16 september aangekondigd. De symbolische starthandeling werd uitgevoerd door gedeputeerde Roy de Witte, wethouder Ilse Duursma, Jan Nijland en Jan Heerink, langstzittend vrijwilliger van het Kulturhus. De planning is dat de verbouwing aan het begin van 2021 afgerond is.

onthulling bouwbord Kulturhus Rossum door wethouder, gedeputeerde en 2 afgevaardigden Kulturhus
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-

Foto: symbolische handeling; onthulling bouwbord door (v.l.n.r.): Ilse Duursma, Jan Heerink, Jan Nijland en Roy de Witte