Coronavirus

Speel- en Sportveld Janskamp de nieuwe ontmoetingsplek voor jong en oud

Publicatiedatum: 
7 sep 2021

Afgelopen zaterdag is het nieuwe speelveld aan de Kievit / Kwartelkoning officieel geopend. Hierbij was wethouder Ilse Duursma aanwezig om samen met Nore Suelmann (bonusdochter van Lilian Wiggers, buurtbewoonster en initiatiefnemer van dit burgerparticipatieproject) het lintje door te knippen. Het speelveld wordt al druk bezocht door kinderen uit de omgeving. Blije gezichten van ouders en kinderen. Omwonenden genieten van het geluid van de spelende kinderen. Er is eindelijk weer leven op het speelveld.

Totstandkoming renovatie

Buurtbewoonster Lilian Wiggers trok een tijdje terug bij Jan Busscher, Contactpersoon Openbare Ruimte (COR) van de gemeente Dinkelland, aan de bel met een klacht over het verouderde speelveld. De speeltuin werd veelal gebruikt om te voetballen. Echter, vanwege de verslechterde staat van het veld, was dit niet goed meer mogelijk. Hierdoor werd het speelveld weinig gebruikt door de buurtkinderen. “Ik zou het fijn vinden dat het speelveld wordt opgeknapt zodat kinderen elkaar kunnen ontmoeten in de wijk en fijn kunnen buitenspelen. Vandaar dat ik contact heb gezocht met de gemeente”, vertelt Lilian Wiggers.

Wiggers maakte op advies van Busscher een WhatsAppgroep aan met de buurt om de wensen en behoeften met betrekking tot het speelveld te bespreken. Daaruit bleek al snel dat de buurtbewoners ook graag wilden dat het speelveld werd opgeknapt. Vanuit de WhatsAppgroep ontstond een projectgroep. Jan Busscher, Lilian Wiggers en een aantal andere bewoners hebben rondom de tafel gezeten en gekeken naar de wensen en behoeften vanuit de buurt. Vervolgens hebben zij het speelveld opgemeten, een luchtfoto gemaakt en daarin verschillende speeltoestellen ingetekend. “De buurt heeft zelf alle speeltoestellen uitgezocht, ik heb hen begeleid in het traject en advies gegeven over bepaalde keuzes”, vertelt Jan Busscher.

Sociale verbinding

Het speelveld zorgt voor een sociale plek voor jong en oud. Wanneer de kinderen en jongeren naar het veldje gaan om te spelen en sporten, komen ook hun ouders, overgrootouders en verzorgers mee. Hierdoor ontstaat een mooie ontmoetingsplek. Er zijn twee bankjes geplaatst waar men kan zitten. Het speelveld wordt hierdoor ook gezien als een ontmoetingsplek. Afgelopen zondag waren er ongeveer 30 kinderen aan het spelen en waren de bankjes gevuld met trotse ouders. “Hoe leuk is het als je elkaar gezellig kunt treffen op een veldje”, vertelt Lilian. Ook wethouder Ilse Duursma is tevreden met het resultaat: “Het is prachtig om te zien dat deze buurtbewoners er samen de schouders onder hebben gezet om een fijne plek in hun leefomgeving te creëren. Hierdoor ontstaat meer sociaal contact en dit versterkt ook de onderlinge band in de buurt.”. 

Samen met de buurt en andere partijen

Het unieke aan dit project is dat de buurt zich door burgerparticipatie ook verantwoordelijkheid voelt over het speelveld. Er is meer reuring en toezicht dan voorheen. De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud en de plaatsing, maar de buurt ‘waakt’ over het speelveld. Lilian Wiggers: “Mijn werkgever Top Level Punt B.V. heeft het gehele subsidieproces begeleid voor de Gemeente Dinkelland en het Twentse Noaber Fonds, Postcode Loterij Buurtfonds en het Coöperatiefonds – Rabobank Twente Oost hebben subsidies verstrekt. Dankzij deze partijen en de gemeente Dinkelland hebben we een mooi speelveld neer kunnen zetten”.

Over Contactpersoon Openbare Ruimte

De afdeling Openbare Ruimte van de gemeente Dinkelland werkt graag samen met de bewoners. De inrichting, het beheer en onderhoud van de leefomgeving is iets van ons samen. Daarom worden bewoners vooraf betrokken bij nieuwe plannen. Ook is er meer mogelijk dan u denkt. Hebt u vragen of wilt u meer informatie over wat u in uw omgeving kunt doen of hoe u deze anders kunt inrichten? Dan kunt u contact opnemen met onze Contactpersonen Openbare Ruimte (COR) Jan Busscher en Alfons Hottenhuis via tel. (0541) 854 100.

Foto Ilse Duursma en Nore Suelmann knippen het lint door
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-
Foto nieuw speeltoestel
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-