Sportformateur aan de slag voor Lokaal Sportakkoord

Publicatiedatum: 
17 sep 2019

De gemeente Dinkelland is samen met sportverenigingen, welzijnspartijen en commerciële partijen een traject begonnen om tot een Lokaal Sportakkoord te komen. Het Lokaal Sportakkoord wordt opgesteld met als doel zoveel mogelijk inwoners met plezier te laten sporten en bewegen. Daarmee sluit het lokale akkoord aan op het Nationaal Sportakkoord.

“We zijn ervan overtuigd dat sport een bijdrage kan leveren aan een gezond Dinkelland”, aldus wethouder Benno Brand. “Sport is van iedereen. Van degene die sporten en willen sporten, maar ook diegene die het sporten mogelijk maken zoals vrijwilligers en toeschouwers. Daarom willen we graag een breed gedragen Lokaal Sportakkoord.” Tijdens bijeenkomsten met sportverenigingen is de basis gelegd voor het akkoord door verschillende thema’s te benoemen. Positieve sportcultuur, inclusief sporten en bewegen en duurzame sportinfrastructuur zijn een paar van die thema’s. “We willen dus bewustzijn creëren over zaken als: hoe gaan we met elkaar om, hoe kan iedereen van jong tot oud blijven bewegen en wat zijn mogelijkheden voor verenigingen of sportaccommodaties om samen te werken”, legt Brand uit.

De invulling van het Lokaal Sportakkoord is aan de sportformateur en de inwoners. De sportformateur, in de persoon van Jeroen Keizer, begeleidt het proces vanuit een neutrale positie en heeft geen belang bij de uitkomst. Hij organiseert sinds 2010 de Dinkellandse Sportverkiezingen en regisseert het Sportgala. Hij kent de sportwereld van Dinkelland als geen ander. “We willen ervoor zorgen dat iedereen die dat wil kan blijven sporten. En zoveel mogelijk mensen betrekken bij hoe we dat gaan doen”, legt Keizer uit. “Daarom hopen we dat naast sportverenigingen ook anderen aanhaken. Denk dan bijvoorbeeld aan het onderwijs, of zorginstanties zoals huisartsen, fysiopraktijken of vitaliteitsinitiatieven in de kernen.”

De komende tijd gaat Keizer in gesprek met zoveel mogelijk betrokken partijen, om helder te krijgen wat zij graag in het Lokaal Sportakkoord terug willen zien. Wilt u ook deel uitmaken en/of meepraten over het Lokaal Sportakkoord? Neem dan contact op met Jeroen Keizer via: jkeizer@novitae.nl.

foto_jeroen_keizer.jpg
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-