Coronavirus

Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland ook aan zet bij ondersteuning jonge mantelzorgers

Publicatiedatum: 
20 dec 2018

Ruim een miljoen mensen in ons land zorgen meer dan 8 uur per week voor een ander. De meeste mantelzorgers vinden het heel vanzelfsprekend dat ze voor hun naaste zorgen, maar in de praktijk is het soms zwaar om zorg te combineren met een betaalde baan of studie. Mantelzorgers uit de gemeenten Dinkelland en Tubbergen kunnen voor ondersteuning terecht bij Stichting Welzijn Tubbergen  Dinkelland.

De colleges van de gemeenten Dinkelland en Tubbergen vinden het belangrijk dat mantelzorgers goed worden ondersteund, bij voorkeur lokaal en dichtbij. De mantelzorg voor volwassenen wordt uitgevoerd door Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland (SWTD) en de jonge mantelzorgers werden tot voor kort ondersteund door Stichting Informele Zorg Twente (SIZ Twente).

Door de ondersteuning voor mantelzorgers lokaler te organiseren verwachten zorgwethouders Roy de Witte (Tubbergen) en Ilse Duursma (Dinkelland) nog meer te kunnen aansluiten bij de behoefte van de mantelzorgers. Daarom hebben beide colleges besloten de subsidierelatie met SIZ Twente stop te zetten en ook de zorg voor jonge mantelzorgers lokaal te organiseren. Ook zij kunnen vanaf 1 januari voor ondersteuning terecht in hun eigen gemeente. Bijkomend voordeel zijn de korte lijnen tussen alle organisaties binnen Wij in de Buurt. Hierdoor is het mogelijk om ook binnen de mantelzorg nog sneller te kunnen schakelen en nog meer te kunnen inzetten op maatwerk.

Omdat SIZ Twente en SWTD willen dat jonge mantelzorgers onveranderd goed terecht kunnen bij de juiste persoon, activiteit of cursus zullen zij in de komende periode nauw samenwerken. “We zorgen voor een goede overdracht voor jongeren die gebruik maken van ons aanbod”, meldt Wesley Elfers (SIZ Twente). “De lijnen tussen de SWTD en onze organisatie zijn kort en de samenwerking is goed, dus we gaan ook dit zorgvuldig organiseren.” Wat jongeren hiervan gaan merken kan Hans Weusthof (SWTD) nog niet precies aangeven. “Wat we wel weten is dat we laagdrempelig willen blijven om ook jongere zo goed mogelijk te ondersteunen door middel van activiteiten, cursussen, ervaringsmaatjes en gesprekken met onze consulenten.”

Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland is bereikbaar via 085-0479400 of info@swtd.nl.