Coronavirus

Subsidieregeling preventie

Het college van Dinkelland heeft besloten om jaarlijks € 50.000 te bestemmen voor preventieactiviteiten ( bijv. op gebied van pesten, gezonde  voeding, verslavende middelen) in het onderwijs en voorschool. Het onderwijs en de voorschool zijn vrij preventieactiviteiten in te zetten, passend bij hun school en/of organisatie.

De activiteiten moeten evenwel passen binnen de door de gemeente  vastgestelde  maatschappelijke thema Gezonde Leefstijl.

Toekenning vindt plaats op basis van een verdeelsleutel:

  • Een maximaal totaalbedrag van €  1500 voor de drie kindcentra
  • Per school maximaal een vast bedrag van € 500 én daarnaast € 16 per leerling.

 

Digitaal aanvragen

Wij verzoeken de kindcentra en de scholen om de subsidie digitaal aan te vragen. Dit kan door gebruik te maken van eHerkenning of van DigiD. U kunt hier uw subsidieaanvraagformulier uploaden en de gegevens van uw kindercentrum of school invullen.

Voor vragen over de digitale aanvraag kunt u terecht bij Hans Morsink, e-mail: subsidiebureau@noaberkracht.nl,  voor vragen over de subsidieregeling en toekenning bij Arja ten Thije, e-mail: a.tenthije@noaberkracht.nl