Tijdelijke maatregelen grondverzet vanwege vervuilende PFAS

Publicatiedatum: 
21 nov 2019

Het college Dinkelland heeft ingestemd met de nota over tijdelijke maatregelen rondom het gebruik van PFAS-houdende grond in de regio Twente. De tijdelijke maatregelen volgen op eisen vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De afkorting PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Alle grond of baggerspecie moet voordat die wordt verplaatst en hergebruikt eerst door gespecialiseerde bedrijven volgens extra strenge normen worden gekeurd op PFAS.

De Twentse gemeenten, Provincie Overijssel, Waterschap Vechtstromen en Omgevingsdienst Twente (ODT) hebben hiervoor een stappenplan gemaakt. De bestaande Twentse bodemkwaliteitskaart wordt aangevuld met de normen voor PFAS.

Deze kaart maken de gemeenten en het Waterschap samen. Verwacht wordt dat medio 2020 deze aanvullende kaart voor PFAS is vastgesteld. Tot dan hebben de Twentse gemeenten en het Waterschap Vechtstromen een tijdelijk beleid gemaakt waarmee grondverzet (verplaatsing van grond voor de aanleg van een weg of het bouwen van een bouwwerk) weer mogelijk is.

Dit tijdelijk beleid geeft mogelijkheden om af te wijken van de landelijke normen voor grondverzet. Door een hogere norm kan meer grond worden toegepast. Deze hogere norm is tot stand gekomen door te onderzoeken wat de kwaliteit is van de grond die de afgelopen tijd is vrijgekomen en wat de kwaliteit was van de ontvangende bodem. Aan de hand van deze kwaliteit hebben de Twentse gemeenten een nieuwe norm berekend, die afwijkt van de landelijke norm.

Afhankelijk van de landelijke normering en eventuele ontwikkelingen wordt het tijdelijke beleid aangepast of bijgesteld.

gemeentehuis Dinkelland
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-