Coronavirus

Tijdelijke ondersteuning in verband met corona

Bent u door de coronacrisis privé of zakelijk in financiële problemen gekomen? Misschien heeft u recht op de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) (privé) of de Lokale noodsteun voor ondernemers (zakelijk). De lokale noodsteun voor ondernemers staat onderaan deze pagina, hiervoor scrolt u naar beneden.
 

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

Wat u moet weten

 • U kunt TONK aanvragen om uw huur of hypotheek te betalen.
 • Hoeveel TONK u krijgt, hangt af van uw situatie.
 • De regeling gaat met terugwerkende kracht in over de periode 1 januari 2021 tot 1 oktober 2021. Aanvragen kan tot 1 november 2021.


Voorwaarden waaraan u moet voldoen

 • U woont in de gemeente Dinkelland.
 • U woont in een woning waarvan u de hoofdhuurder of eigenaar bent.
 • Uw inkomen is ten minste 30% gedaald ten opzichte van januari 2020.
 • Het verlies aan inkomen komt door de coronamaatregelen.
 • U heeft op dit moment minder geld dan € 5000. Het gaat hierbij om contant geld, geld op uw (spaar)rekeningen, waardepapieren en cryptogeld (bijvoorbeeld bitcoins) van uzelf en uw eventuele partner en kinderen.
 • Hebt u misschien recht op een andere financiële regeling of uitkering (zoals een toeslag van het UWV op uw WW-uitkering)? Dan moet u die eerst aanvragen. Komt u niet in aanmerking voor een andere regeling? Of hebt u dan nog te weinig inkomen om uw huur of hypotheek te betalen? Dan kunt u recht hebben op een TONK-uitkering.


Extra informatie voor ondernemers

 • Vermogen in uw onderneming hoeft u niet mee te tellen. En een tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten (NOW) ook niet.
 • Heeft u een Tozo-uitkering? Dan kan TONK hierop een aanvulling zijn.

Indien u een beroep wilt doen op de TONK dan kunt u door middel van onderstaande link hiervoor een aanvraag indienen.

https://www.e-inwoner.nl/bm/almelo/login?0

Indien u geen digitale aanvraag wilt of kunt indienen, kunt u telefonische contact opnemen gemeente Almelo, tel. 0546-541789. U kunt daar vragen of ze u een aanvraagformulier willen toesturen

Noodsteun aan ondernemingen vanwege de coronacrisis gemeente Dinkelland

De gemeente Dinkelland wil ondernemers die tussen wal en schip vallen bij de Rijksregelingen en daardoor in acute financiële nood (dreigen te) komen, een tegemoetkoming in de zakelijke vaste lasten bieden. Hier kunt u meer lezen over de tegemoetkoming.

Wat u moet weten

 • U kunt noodsteun aanvragen om uw vaste zakelijke lasten te betalen.
 • Hoeveel steun u krijgt, hangt af van uw situatie.
 • De regeling gaat met terugwerkende kracht in over de periode 1 januari 2021 tot 1 juli 2021. Aanvragen kan tot 1 juli 2021.


Voor noodsteun kan in aanmerking komen:

 • een (zelfstandig) onderneming die in een acute noodsituatie is gekomen;
  • die daardoor aantoonbaar de zakelijke vaste lasten niet meer kan voldoen;
  • die niet in aanmerking komt voor steunmaatregelen van de Rijksoverheid.


Goed om te weten

 • De hoogte van de noodsteun wordt afgestemd op de omstandigheden van de acute noodsituatie en gebaseerd op het schriftelijke verzoek en het gesprek met de ondernemer
 • De noodsteun bestaat uit een tegemoetkoming in de vaste lasten van een bedrijfspand
 • De noodsteun kan worden toegekend en wordt gebaseerd op:
  • De kosten van huur of hypotheekrente en –aflossing van het bedrijfspand waarin de onderneming gevestigd is
  • Verzekeringen ten behoeve van de onderneming
  • De kosten van gas, water en elektriciteit van het bedrijfspand
  • Bij de hoogte van de noodsteun wordt rekening gehouden met de eigen verantwoordelijkheid van de onderneming. De onderneming dient aan te tonen welke (eigen) inspanning zij/zij – in redelijkheid – heeft verricht om de financiële gevolgen van de coronacrisis op te vangen c.q. te verminderen.


Aanvraag om noodsteun

 • De rechtsgeldige vertegenwoordiger(s) van een onderneming die in aanmerking wenst te komen voor noodsteun dient daartoe digitaal een verzoek in bij het college.
 • Het verzoek bevat in ieder geval:
  • De naam en het adres van de onderneming, de contactgegevens van de vertegenwoordiger(s) en de dagtekening;
  • Een schriftelijke bewijs van rechtsgeldige vertegenwoordiging namens de onderneming dan wel een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
  • Een schriftelijke onderbouwing van de acute noodsituatie waarin de onderneming verkeert en de gevraagde noodsteun met een onderbouwing
  • Een beschrijving waarom de onderneming niet in aanmerking komt voor dan wel gebruik maakt van voorliggende voorzieningen zoals het steunpakket van de Rijksoverheid, het bedoelde onder punt 3 of anderszins;
  • Een beschrijving welke (eigen) inspanning de onderneming – in redelijkheid – heeft verricht om de financiële gevolgen van de coronacrisis op te vangen c.q. te verminderen;
  • Het IBAN-bankrekeningnummer waarop de noodsteun gestort dient te worden.


De onderneming dient te onderbouwen dat zij niet in staat is om met eigen inkomen of eigen middelen, waaronder opgebouwde reserves, de financiële nood op te lossen.
Een aanvraag tegemoetkoming noodsteun kan worden ingediend tot 1 juli 2021; Indien de coronamaatregelen daartoe nog steeds aanleiding geven, kan het college besluiten om de noodsteun te verlengen.

De volledige regeling vindt u hier.