Coronavirus

TONK-regeling verlengd en verruimd

Publicatiedatum: 
16 jul 2021

De gemeente Dinkelland wil inwoners helpen die door de huidige omstandigheden als gevolg van de coronacrisis noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden. Hiervoor is de TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten). Deze regeling is verlengd en verruimd om meer inwoners en ondernemers in de gemeente Dinkelland de kans te geven om de TONK-regeling aan te vragen.

De tegemoetkoming is bedoeld voor inwoners en ondernemers van de gemeente Dinkelland die door de coronamaatregelen in 2021, aanzienlijk minder inkomen hebben gehad dan in 2020. De TONK is verlengd tot 1 oktober 2021 en aanvragen kunnen gedaan worden tot 1 november 2021. De verruiming is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 en geldt voor inwoners en ondernemers die een inkomensdaling hebben van minimaal 30 procent.

Voor wie is de TONK?
Door deze wijziging komen meer mensen in aanmerking. Ook inwoners die nu al volop aan de slag zijn, kunnen recht hebben op de TONK. In Dinkelland maken al enkele inwoners en ondernemers van deze tijdelijke regeling gebruik. De groep waar deze regeling voor geldt is heel divers, je kunt bijvoorbeeld denken aan flexwerkers, mensen met nulurencontracten, inwoners in loondienst met een arbeidsovereenkomst, maar ook zelfstandig ondernemers. De TONK is er voor iedereen die moeite heeft (gehad) met het betalen van woonlasten, zoals huur, hypotheek en hypotheekrente, gas, water, licht. En ook kosten die met het wonen te maken hebben, bijvoorbeeld woonverzekeringen.

Wethouder Ilse Duursma: "We willen iedereen in deze moeilijke periode van de coronacrisis zo goed mogelijk helpen door maatwerk te bieden. We hopen dat huishoudens en ondernemers die getroffen zijn met een inkomstenterugval door de coronamaatregelen gebruik maken van de TONK-regeling en zich te melden."

Van de inwoners die reeds een tegemoetkoming hebben ontvangen van ons daarvan wordt het besluit opnieuw beoordeeld of de wijzigingen nog van invloed zijn op de tegemoetkoming die ze al hebben ontvangen. Deze inwoners hoeven hier niets voor te doen. Ze krijgen automatisch bericht van ons.

Gift
De TONK is altijd een gift. Als de aanvrager het formulier juist invult en voldoet aan de voorwaarden, hoeft er niets te worden terugbetaald.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de TONK-regeling of wilt u deze vorm van bijzondere bijstand aanvragen? Kijk dan op www.dinkelland.nl onder werk, bijstand, uitkeringen en schulddienstverlening of neem telefonisch contact op via 0546-541789.