Trouwen in Dinkelland

De dag waarop u elkaar het ja-woord geeft, is één van de mooiste dagen van uw leven. Of u nu trouwt of uw partnerschap laat registreren. In Dinkelland kunt u de dag vieren op elke plek die u wilt en op elke dag van de week. En met de trouwambtenaar die u wilt. We regelen het samen.

Wat moet u weten

Melding van een voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap

(Voorheen ondertrouw)

Wilt u trouwen of uw partnerschap laten registreren? Dan  moet u dit melden bij de gemeente waar u gaat trouwen of het partnerschap laat registeren. Afhankelijk van uw situatie sturen wij u het formulier "Melding voorgenomen huwelijk" of "Melding voorgenomen geregistreerd partnerschap” of u downloadt deze. Graag ook het inlichtingenformulier downloaden, invullen en meesturen. Op dit formulier kunt u uw voorkeur voor een trouwambtenaar invullen en of u een trouwboekje/partnerschapsboekje wenst.

Trouwt u in het gemeentehuis? Neem dan eerst contact op met iemand van het team burgerzaken om te vragen of de door u gewenste datum en het tijdstip beschikbaar zijn. Het strooien van rijst, confetti e.d. is bij en in het gemeentehuis niet toegestaan.

Trouwt u op een locatie buiten het gemeentehuis? Vul dan de naam van de locatie in.

U vult het  formulier volledig in en  plaatst de handtekeningen. Vervolgens stuurt u het formulier naar:

De gemeente Dinkelland
team Burgerzaken
Postbus 11 7590 AA  Denekamp

 

De schriftelijke melding moeten wij minimaal veertien dagen en maximaal één jaar voor de dag van het huwelijk of de partnerschapsregistratie plaatsvindt hebben ontvangen.

Alle persoonsgegevens zijn volledig opgenomen in de basisregistratie personen van uw woongemeente. U hoeft dan ook geen documenten in te leveren. Bent u in het buitenland geboren en/of heeft u in het buitenland gewoond, dan moet u misschien documenten overleggen, zoals een geboorteakte, een verklaring van ongehuwd zijn, een overlijdensakte of een huwelijksakte met echtscheiding. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Burgerzaken 0541-854100.

Het is mogelijk om na de huwelijkssluiting het naamgebruik aan te passen. U kunt zelf kiezen of u een of beide achternamen willen. Dus uw eigen naam en/of die van uw partner. Uw eigen geslachtsnaam verandert hierdoor niet.

Wanneer u uw naamgebruik wilt wijzigen, geeft u dit door aan uw woongemeente. Woont u in de gemeente Tubbergen/Dinkelland? Dan kunt u gebruik maken van dit formulier.

Trouwen waar u wilt

Wilt u de relatie met uw partner formeel regelen? Dan zijn daarvoor bij de gemeente twee mogelijkheden: een burgerlijk huwelijk of een geregistreerd partnerschap. Daar waar u in onderstaande tekst ‘huwelijken’ leest, wordt ook geregistreerd partnerschap bedoeld. Een huwelijk sluit u bij de trouwambtenaar op een trouwlocatie.

De gemeente Dinkelland kent vier soorten huwelijken:

Formaliteitenhuwelijk:

Voorwaarden:

 • Huwelijk wordt in een spreekkamer van het gemeentehuis voltrokken;
 • Er mogen maximaal acht gasten (inclusief getuigen) bij de plechtigheid aanwezig zijn;
 • Eén van de toekomstige partners/echtgenoten moet in de gemeente Dinkelland wonen;
 • Er wordt geen toespraak gehouden;
 • Er is geen bode aanwezig;
 • Geen vrije keuze trouwambtenaar;
 • Ceremonie duurt maximaal tien minuten;
 • Tijdstippen: maandag- en dinsdagmorgen om 09.30 uur.

Klik hier om online een formaliteitenhuwelijk af te spreken.

Budgethuwelijk:

Voorwaarden:

 • Huwelijk wordt in de raadszaal of spreekkamer voltrokken;
 • Er mogen maximaal 80 gasten aanwezig zijn;
 • Er wordt een standaard toespraak gehouden;
 • Er is geen bode aanwezig;
 • Geen vrije keuze trouwambtenaar;
 • Ceremonie duurt ongeveer 20 tot 30 minuten;
 • Tijdstippen: maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.00 uur en op vrijdagmorgen van 09.00 tot 12.00 uur.

 

Huwelijk vaste gemeentelocatie:

Voorwaarden:

 • Huwelijk wordt in de raadszaal voltrokken;
 • Er mogen maximaal 80 tot 100 gasten aanwezig zijn;
 • De trouwambtenaar van uw keuze komt bij u thuis voor een huwelijksgesprek;
 • Er wordt een persoonlijke toespraak gehouden;
 • Er is een gemeentebode aanwezig;
 • Voor bloemen wordt gezorgd;
 • Er is een mogelijkheid voor muziek;
 • Tijdstippen: maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 21.00 uur.

 

Huwelijk op een locatie naar eigen keuze:

Voorwaarden:

 • Huwelijk wordt voltrokken op de locatie van uw keuze in de gemeente Dinkelland;
 • Het huwelijk mag niet in een gebedshuis worden voltrokken;
 • Bij een huwelijk in een gesloten tent waarbij 150 personen of meer tegelijk aanwezig zijn moet een melding worden gedaan op grond van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening openbare plaatsen. Een formulier kunt u opvragen bij het Team APV/Bijzondere Wetten.

  Wanneer de plechtigheid wordt gehouden in een gebouw waarbij meer dan 50 personen tegelijkertijd aanwezig zijn, moet u een ook een melding brandveilig gebruik indienen. Dit kan via het omgevingsloket.

 • De trouwambtenaar van uw keuze komt bij u thuis voor een huwelijksgesprek;
 • Er wordt een persoonlijke toespraak gehouden;
 • De gemeente levert alleen een trouwambtenaar, huwelijksakte en huwelijksboekje;
 • Er is geen gemeentebode aanwezig;
 • Bruidspaar moet alles zelf regelen op de huwelijkslocatie;
 • Het huwelijk is openbaar, daarom moet de locatie goed toegankelijk zijn, ook voor mindervaliden;
 • De gemeente is niet verantwoordelijk voor de algehele (brand)veiligheid, ook niet voor de veiligheid van de trouwambtenaar;
 • Voor de trouwambtenaar moet een aparte ruimte zijn om zich te verkleden;
 • De gemeente Dinkelland is niet verantwoordelijk voor de schade ontstaan door of tijdens uw huwelijk;
 • Kosten van de locatie zijn voor rekening van het bruidspaar;
 • Tijdstippen: maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 21.00 uur.


Getuigen kiezen

Bij het huwelijk of de partnerschapsregistratie moeten minimaal 2 getuigen aanwezig zijn, maximaal 4. Iedereen boven de 18 jaar mag getuige zijn. Heeft u uw getuigen gekozen? Stuur dan kopieën van hun identiteitsbewijzen naar het gemeentehuis van Dinkelland. Heeft u geen getuigen dan zorgt de gemeente, tegen betaling, voor de getuigen.

Trouwambtenaar kiezen

Wie gaat uw huwelijk of partnerschap sluiten? U kunt zelf uw trouwambtenaar kiezen. U kunt een keuze maken uit de trouwambtenaren van de gemeente Dinkelland en de gemeente Tubbergen. Het is ook mogelijk uw huwelijk te laten voltrekken door een ‘eigen’ ambtenaar van de burgerlijke stand. Hij of zij wordt dan voor één dag tot ambtenaar van de burgerlijke stand benoemd. Voorwaarde hierbij is dat betrokkene al in een andere gemeente benoemd en beëdigd is als (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand.

U moet hiervoor het volgende aanleveren:

Wat hebben wij nodig

Kosten

Gemeentehuis te Denekamp;

van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 21.00 uur
  €470,-

Budgethuwelijk in het gemeentehuis te Denekamp

van maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.00 uur

en op vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur          
  €200,-

Trouwen op een Buitenlocatie

van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 21.00 uur           
  €370,-

Bijkomende kosten:

Huwelijks-/partnerschapsboekje                                               €30,-
Kosten eigen trouwambtenaar                                        €220,-
Wijziging tijdstip, datum of plaats       

                                    €47,50

Kosten getuige op verzoek van de gemeente                                       €54,00

* Op maandag en dinsdag kunt u om 09.30 uur kosteloos trouwen (formaliteitenhuwelijk) in het gemeentehuis in Denekamp. Voor het voltrekken van een huwelijk moet één van de partners in de gemeente Dinkelland of in de gemeente Tubbergen wonen.