Coronavirus

Twente biedt bijstandsgerechtigden met schulden in de zorg een helpende hand

Publicatiedatum: 
9 apr 2018

De afgelopen maanden hebben 12 Twentse gemeenten samen met zorgverzekeraar Menzis de voorbereidingen getroffen om inwoners met een bijstandsuitkering en een schuld bij Menzis een uitweg te bieden. Enschede was in 2016 de eerste gemeente die in samenwerking met Menzis is gestart met het uitvoeren van deze regeling. In 2017 zijn er 11 Twentse gemeenten gevolgd.

De 11 gemeenten hebben dit gezamenlijk opgepakt in de vorm van een pilot. “Wanneer mensen in de schulden zitten is dat enorm vervelend. De oplossing kan simpel zijn en hiervoor kan de gemeente of een instantie in advies of hulp voorzien. Het zetten van de stap blijkt vaak toch erg lastig. Deze aanpak speelt daarop in, haalt de drempel weg en biedt een uitweg uit de schulden”, vertelt wethouder Ilse Duursma van de gemeente Dinkelland. “De gemeente Enschede had al ervaring met een dergelijke regeling dus daar hebben we ervaringen kunnen ophalen”, vervolgt Duursma. In Enschede is de regeling al succesvol gebleken. Wethouder Welman van de gemeente Enschede vertelt:  “We zijn trots op deze regeling. In 2016 zijn we gestart met het benaderen van 600 inwoners met problematische schulden bij hun zorgverzekeraar. Inmiddels zijn de eerste deelnemers schuldenvrij. Nieuwe inwoners hebben in 2017 ook de kans gekregen van deze regeling gebruik te maken.”

Wat houdt de regeling in?

Mensen met een bijstandsuitkering die een schuld hebben bij hun zorgverzekeraar, en aangemeld zijn bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK) als wanbetaler kunnen in aanmerking komen voor een uitstroomregeling (Ministeriële uitstroomregeling voor bijstandsgerechtigden). Door de regeling hoeven deelnemende inwoners niet langer een hoge boete te betalen aan het CAK en wordt de schuld daadwerkelijk afgelost. Daardoor kunnen die inwoners zich weer aanvullend verzekeren en wordt de zorgtoeslag niet langer ingehouden op hun uitkering (bronheffing). Mensen lossen in 36 maanden hun schuld af.

Mensen met een schuld bij Menzis, een bijstandsuitkering van de gemeente en aangemeld bij het CAK als wanbetaler krijgen in de deelnemende gemeenten deze regeling aangeboden. De regeling is door de Twentse gemeenten persoonlijk aan de betrokkenen toegelicht en door veel potentiele deelnemers enthousiast ontvangen. Henriette Setz, directeur Klant bij Menzis: “We zijn blij met dit resultaat. Deze groep mensen pakt hun probleem bij de bron aan en krijgt zo weer de mogelijkheid om schuldenvrij te beginnen. We vinden het nog beter dat we samen voorkomen dat het zo ver komt. Mensen kunnen een betalingsregeling treffen. Dan voorkom je hoge schulden en de stress die erbij komt kijken. Dat is ook beter voor de (geestelijke) gezondheid van mensen.”  

Maar bij alleen deze regeling blijft het niet volgens de Twentse gemeenten: “Een volgende stap die we moeten zetten is het voorkomen dat iemand in de eerste plaats in de schulden beland. Daar gaan we ons nu op focussen en onderzoek naar doen”, geeft wethouder Ilse Duursma aan. Zowel wethouder Patrick Welman als Ilse Duursma zien het eerder signaleren van schulden en het eerder bereiken van een bredere doelgroep als een belangrijke volgende stap.

Gemeentehuis Dinkelland
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-