Coronavirus

Uitspraak in zendmast Ootmarsum

Publicatiedatum: 
17 jul 2018

Volgens de rechtbank heeft het college van Dinkelland rondom de vergunningverlening voor de zendmast Ootmarsum zorgvuldig gehandeld. Het beroep van de bewoners van Stobbenkamp tegen deze vergunning is op alle aspecten ongegrond verklaard.

De gemeente Dinkelland heeft op 28 maart 2017 KPN een vergunning verleend voor plaatsing van een zendmast aan de Stobbenkamp 80. Dit blijkt voor KPN de meest geschikte locatie om de dekking te kunnen behalen. Daarop maakte een groep bewoners van de Stobbenkamp bezwaar. Naar aanleiding daarvan heeft het college noodzaak van de zendmast en in totaal elf alternatieve locaties onderzocht. Ook dit aanvullende onderzoek wees de Stobbenkamp 80 aan als de meest geschikte locatie voor de zendmast. De bewonersgroep bracht de zaak naar de rechtbank, die nu uitspraak heeft gedaan.

De bewoners van de Stobbenkamp hadden beroep aangetekend op een aantal aspecten: de planologische situatie, noodzaak van de plaatsing op deze locatie, de nota antennebeleid, verplichting tot site sharing, belangenafweging, schijn van vooringenomenheid en zorgvuldigheid bekendmaking. In de uitspraak zijn alle bezwaren ongegrond verklaard. Volgens de rechtbank is er op de beoogde locatie geen sprake van een natuurgebied, en voldoet het huidige plan aan de landschappelijke inpassing, beeldkwaliteit en het antennebeleid van de gemeente.

De groep bewoners heeft het recht om binnen zes weken na uitspraak in hoger beroep te gaan.

Gemeentehuis Dinkelland
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-