Coronavirus

Uitvoering centrumplan Weerselo

Publicatiedatum: 
30 mrt 2018

De plannen voor het centrum van Weerselo zijn klaar. Het jaar 2018 staat in het teken van de uitvoering. Het centrumplan is ontwikkeld in overleg met en door de inwoners, ondernemers en organisaties van Weerselo. In januari 2018 is gestart met de uitvoering;  het vervangen van de waterleiding in de Sint Remigiusstraat en het pand van de bibliotheek is gesloopt. Dit jaar worden ook de andere werkzaamheden uitgevoerd.

Werkzaamheden van april t/m december 2018

Vanaf week 14  wordt een vervolg gegeven aan de werkzaamheden aan het centrumplan van Weerselo. Dit houdt in dat het Burgemeester Scholtensplein en de omliggende wegen, De Aanleg en de Sint Remigiusstraat, in Weerselo een nieuwe uitstraling krijgen (zie overzichtskaart en planning hieronder).  Het centrum is opgedeeld in fases met een bijbehorende tijdsplanning. Er worden voornamelijk riool- en straatwerkzaamheden  uitgevoerd

Bereikbaarheid

Tijdens de uitvoeringsperiode van de werkzaamheden, is het gedeelte waar de werkzaamheden geheel afgesloten (zie onderstaande tabel). Fiets- en gemotoriseerd verkeer worden omgeleid. De omleiding wordt met borden aangegeven. De kruising Sint Remigiusstraat – Legtenbergerstraat en de kruising Haarstraat – De Aanleg blijven zo lang mogelijk open voor het verkeer. Uiteraard wordt aan uw veiligheid gedacht door omleidingen, waarschuwingen en afzettingen. Neem deze in acht. Betreding van het werkterrein achter de afzetting is voor uw eigen risico.

Parkeren tijdens de werkzaamheden

Tijdens de werkzaamheden is het op het Burgemeester Scholtensplein (fase 1B) en aan de Sint Remigiusstraat (fase 2) niet mogelijk uw auto te parkeren. U wordt verzocht uw auto te parkeren buiten het gebied waar de werkzaamheden plaatsvinden. Het terrein van de voormalige bibliotheek wordt ingericht als tijdelijke parkeerplaats. Hier kunt u gebruik van maken. Houd er rekening mee dat op vrijdag ook de markt plaatsvindt op deze tijdelijke parkeerplaats.

Vragen en/of opmerkingen

De werkzaamheden worden uitgevoerd door de Twentse Weg- en Waterbouw BV uit Oldenzaal www.tww.nl. U kunt de uitvoerder of omgevingsmanager van TWW persoonlijk benaderen voor uw vragen. De uitvoerder is dhr. Gerrit Mulder: tel. 06 – 13 70 14 18, email: g.mulder@tww.nl.De omgevingsmanager is dhr. Klaas Klarenberg: omgevingsmanager@tww.nl. Meer informatie over de ontwikkelingen in Weerselo vindt u op www.dinkelland.nl/weerselo.

Verder is er tijdens de periode van werkzaamheden op elke woensdag van 13:00 uur tot 14:00 uur een inloopmoment in het voormalige gemeentehuis van Weerselo. U bent daar van harte welkom om uw vragen te stellen en/of opmerkingen te maken.

Globale Planning

Hieronder vindt u de globale planning met overzichtskaart. Deze planning is uiteraard onder voorbehoud in verband met onvoorziene omstandigheden en weersomstandigheden.

legenda_weerselo.jpg
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-
kaart_weerselo.jpg
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-