Verkeer- en vervoerplan Dinkelland zet in op bereikbaarheid, veiligheid en duurzaamheid

Publicatiedatum: 
5 mrt 2019

In een Strategisch Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) komen onderwerpen aan de orde die belangrijk zijn voor een goede bereikbaarheid, verkeersveiligheid, duurzame mobiliteit en parkeervoorzieningen “We hebben vertegenwoordigers, vakspecialisten uit de gemeenteraad en organisaties uit onze gemeente gevraagd naar hun wensen en de knelpunten op het gebied van mobiliteit in de gemeente Dinkelland”, vertelt wethouder Ben Blokhuis. “Veel van deze punten zijn opgenomen in het plan, dat de komende jaren de basis vormt voor het mobiliteitsbeleid.”  De gemeenteraad wordt voorgesteld het nieuwe GVVP vast te stellen.

Het verkeer- en vervoerplan schetst de manier waarop het verkeer en vervoer de komende jaren op hoofdlijnen wordt geregeld in de gemeente Dinkelland. Het bevat nog geen concrete projecten, maar beschrijft wel de acties, maatregelen en aandachtspunten voor het toekomstige mobiliteitsbeleid. “De twee belangrijkste richtingen voor het toekomstige mobiliteitsbeleid zijn het stimuleren van het fietsgebruik en het nemen van maatregelen die bevorderen dat iedereen zich op goede en veilig wijze kan blijven verplaatsen”, licht Blokhuis toe. Ook is er aandacht voor bereikbaarheid en leefbaarheid. “Mobiliteit is de voorwaarde voor veel activiteiten in onze gemeente. Bijvoorbeeld economische activiteiten, zoals de bereikbaarheid van winkels en bedrijventerreinen, maar ook recreatieve activiteiten. Denk hierbij aan de fietspaden voor fietsroutes.”

Belangrijk is dat bij de inrichting van wegen en de aanleg van verkeersvoorzieningen rekening wordt gehouden met de landelijke richtlijnen en aanbevelingen. “De openbare wegen moeten goed toegankelijk zijn. Dat betekent extra aandacht voor ouderen, mindervaliden en kinderen bij het ontwerp ervan.” Wegen moeten ook meer vergevingsgezind worden; dit houdt in dat een kleine fout of onoplettendheid gecorrigeerd moet kunnen worden, zodat het niet meteen tot een ongeval leidt. Ook is er structurele aandacht voor gedragsmaatregelen en voorlichting. “Bij een verandering van een verkeerssituatie is goede uitleg heel belangrijk. Daar gaan we de komende jaren zeker meer aandacht aan besteden.”

Fietsers
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-