Verkiezingen 2019

Provinciale staten - 20 maart 2019

Provinciale statenverkiezingen vinden eenmaal in de 4 jaar plaats. De laatste verkiezingen voor de provinciale staten werden op 18 maart 2015 gehouden. De volgende verkiezingen vinden plaats op 20 maart 2019. Tegelijkertijd vinden ook de verkiezingen voor het Waterschap plaats. 

U mag dus op 20 maart twee keer uw stem uitbrengen, 1 keer voor de Provinciale Staten en 1 keer voor het Waterschap. U ontvangt daarom twee stempassen. U moet beide stempassen en een identiteitsbewijs meenemen om te mogen stemmen.

Wilt u meer weten over de komende verkiezingen? Waarom is het belangrijk om te stemmen? Hoe werkt het stemmen precies? U leest het allemaal in de Verkiezingskrant, waar alles in gewone taal wordt uitgelegd. Bekijk hem hier: Verkiezingskrant ProDemos

Algemene informatie over de verkiezingen Provinciale staten vindt u op de site van de kiesraad: klik hier

Informatie van de gemeente Dinkelland

'Wat moet ik meenemen?'
'Ik heb geen stempas ontvangen?' 
'Kan iemand anders voor mij stemmen?' 
Het antwoord op deze en andere vragen over stemmen in de gemeente Dinkelland vindt u hier: veel gestelde vragen

Een overzicht van de locaties van de stembureaus in Dinkelland vindt u hier: stembureaus

Een overzicht van de locaties met de verkiezingsborden (aanplakborden) in Dinkelland vindt u hier: verkiezingsborden

Formulieren

Verzoek om een kiezerspas (Model K6)

Aanvraagformulier vervangende stempas (Model J8)

Verzoek om bij Volmacht te stemmen (Model L8)

Openbare kennisgeving
De burgemeester van Dinkelland maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van provinciale staten van Overijssel in kieskring Zwolle op woensdag 20 maart 2019 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen. Tevens maakt de burgemeester bekend dat een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in de provincie (kiezerspas). Bekijk hier: openbare kennisgeving volmacht en openbare kennisgeving kiezerspas.

 

 

Waterschap - 20 maart 2019

De leden van de algemeen besturen van de waterschappen in Nederland worden sinds 2015 tegelijkertijd met de leden van de provinciale staten gekozen. De waterschapsverkiezingen vinden om de 4 jaar plaats. De volgende waterschapsverkiezingen vinden plaats op 20 maart 2019. Tegelijkertijd vinden ook de verkiezingen Provinciale Staten plaats.

U mag dus op 20 maart twee keer uw stem uitbrengen, 1 keer voor de Provinciale Staten en 1 keer voor het Waterschap. U ontvangt daarom twee stempassen. U moet beide stempassen en een identiteitsbewijs meenemen om te mogen stemmen.

Wilt u meer weten over de komende verkiezingen? Waarom is het belangrijk om te stemmen? Hoe werkt het stemmen precies? U leest het allemaal in de Verkiezingskrant, waar alles in gewone taal wordt uitgelegd. Bekijk hem hier: Verkiezingskrant ProDemos

Algemene informatie over de verkiezingen Waterschap vindt u op de site van de kiesraad: klik hier

De gemeente Dinkelland valt onder het Waterschapgebied Vechtstromen

Informatie van de gemeente Dinkelland

'Wat moet ik meenemen?'
'Ik heb geen stempas ontvangen?' 
'Kan iemand anders voor mij stemmen?' 
Het antwoord op deze en andere vragen over stemmen in de gemeente Dinkelland vindt u hier: veel gestelde vragen

Een overzicht van de locaties van de stembureaus in Dinkelland vindt u hier: stembureaus

Een overzicht van de locaties met de verkiezingsborden (aanplakborden) in Dinkelland vindt u hier: verkiezingsborden. 

Formulieren

Aanvraagformulier vervangende stempas (Model J8)

Verzoek om bij volmacht te stemmen (Model L8)

Verzoek om een kiezerspas (Model K6)

Openbare kennisgeving
De burgemeester van Dinkelland maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van het bestuur van het waterschap Vechtstromen op woensdag 20 maart 2019 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen. Tevens maakt de burgemeester bekend dat een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in het waterschap (kiezerspas). Bekijk hier: openbare kennisgeving volmacht en openbare kennisgeving kiezerspas.

Europees Parlement - 23 mei 2019

Informatie over de verkiezingen Europees Parlement vindt u hier

Binnenkort volgt hier meer informatie.