Vernieuwd plan voor Kraakenhof Lattrop

Publicatiedatum: 
11 okt 2017

Op het braakliggende stuk grond staan straks vier mooie, nieuwe woningen. De Stichting Projectontwikkeling Centrum Lattrop koopt de grond van de gemeente Dinkelland en zet de woningen zelf in de markt. “Een mooi voorbeeld van de nieuwe manier van werken, waarbij bewoners en gemeente samen optrekken”, aldus wethouder Ilse Duursma.

Het oorspronkelijke plan was bedoeld voor vier grote, vrijstaande woningen. Maar voor de kavels was jarenlang, ondanks de grote vraag naar bouwgrond, geen enkele belangstelling. De Stichting Projectontwikkeling Centrum Lattrop, waarvan onder meer de aannemers Warmes en Niehof deel uitmaken, opperde het idee om de verkoop van de vier bouwkavels zelf ter hand te nemen en hierop woningen te bouwen voor starters. “De stichting vloeit voort uit de filosofie Mijn Dinkelland 2030 om als bewoners zelf de regie te voeren over de toekomst van het dorp. Buurtman Marcel Nolten heeft hierbij een belangrijke rol gehad als intermediair tussen dorp en gemeente, want iedereen moest in het begin best wennen aan de nieuwe rolverdeling. Maar we stonden allemaal positief tegenover het idee en hebben gekeken hoe we elkaar hierin verder konden helpen”, vertelt Duursma.

Aannemers Warmes en Niehof maakten een nieuwe schets voor het plan, waarbij het aantal kavels gelijk bleef, maar de indeling werd aangepast: naast een grote kavel voor een ruime vrijstaande woning, is er nog ruimte voor een kleinere vrijstaande woning en een dubbel blok. “De aannemers schatten in dat deze nieuwe verkaveling beter aansluit op de behoefte van het dorp. Op basis van hun lokale kennis en ervaring verwachten zij deze kavels inclusief woningen te kunnen verkopen”, vertelt wethouder Alfons Steggink. “Dat betekent niet dat deze constructie in elke plaats kan worden toegepast, het blijft maatwerk. In Lattrop is deze constructie voor beide partijen gunstig: voor de gemeente die de bouwgrond marktconform kan verkopen en voor de bewoners, die op deze manier de woningen krijgen waar zij behoefte aan hebben.”

Huisje
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-