Coronavirus

Vragenlijst Minimaregelingen

U heeft een brief van ons ontvangen met het verzoek een vragenlijst minimaregelingen in te vullen. In deze brief is aangegeven dat u dit ook digitaal kunt doen.

Hier kunt u de vragenlijst minimaregelingen digitaal invullen.

Het onderzoek is anoniem. Dit betekent dat wij niet weten wie de vragen heeft beantwoord. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten.

Wij zijn erg blij dat u mee heeft willen werken aan dit onderzoek.

Onze dank daarvoor.