Wegwerkzaamheden Weerselo

Publicatiedatum: 
1 jul 2019

In juli en september wordt er aan de weg gewerkt in Weerselo. In juli wordt de voorrangssituatie gewijzigd aan de Haarstraat en Bornsestraat en in september starten de werkzaamheden aan de Bisschopstraat.

Bornsestraat en Haarstraat
De gemeente Dinkelland gaat de kruispunten in de Haarstraat en Bornsestraat in Weerselo aanpassen, zodat hier de standaard voorrangsregels voor 60km/u wegen gaan gelden. Dit betekent dat bestuurders van rechts voorrang hebben.

Wanneer wordt het aangepast
Deze week beginnen we met het aanpassen. De werkzaamheden zullen naar verwachting ongeveer twee weken duren. Het verkeer ter plaatse wordt omgeleid.

Hoe wordt het aangepast
Op de Haarstraat en de Bornsestraat wordt op alle kruisingen een afwijkende kleur op het wegdek aangebracht. Hierdoor zijn de kruisingen beter te herkennen en wordt de gelijkwaardigheid van de wegen benadrukt. Waar een plateau (drempel) ligt wordt deze van een andere kleur voorzien. Na afronding van de werkzaamheden plaatsen wij gele borden, om de weggebruiker te wijzen op de gewijzigde voorrangssituatie.

Bisschopstraat
Na meerdere overlegsessies met verschillende belangengroepen is een ontwerp opgesteld voor aanpassingen van de oversteek Bisschopstraat bij de Plus supermarkt en bij café restaurant Van Olffen. Hierover zijn vertegenwoordigers uit het dorp, de provincie en de gemeente het eens geworden. Deze aanpassingen leiden tot een veiliger en makkelijkere oversteek van de Bisschopstraat. Passend bij het centrumplan van Weerselo.

Wanneer wordt het aangepast
De werkzaamheden staan gepland vanaf 26 augustus 2019 en nemen 7 weken in beslag. Gedurende de werkzaamheden is van 9 september tot en met 11 oktober 2019 de Bisschopstraat ter plaatse van de kruising met de Beltstraat tot en met De Aanleg gestremd voor doorgaand verkeer. Lokaal verkeer wordt ter plekke omgeleid en doorgaand verkeer wordt vanaf de A1 en vanuit, Oldenzaal, Tubbergen en Almelo omgeleid via het provinciaal wegennet. Voor de lijnbus van Syntus is een uitzondering gemaakt en deze rijdt onder begeleiding van verkeersregelaars wel via de Bisschopstraat.

Informatieavond 10 juli
Op 10 juli om 19.30 uur wordt er in ’t Trefpunt in Weerselo een informatieavond georganiseerd waarin de werkzaamheden aan de Bisschopstraat worden toegelicht. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Tijdens de informatieavond is er een medewerker van de gemeente aanwezig en de uitvoerder van de werkzaamheden. Vragen over de werkzaamheden aan de Bisschopstraat kunt u die avond aan hen stellen. Aanwonenden en betrokkenen worden apart over de werkzaamheden geïnformeerd.

wegwerkzaamheden_alt.jpg
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-