Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Team Ondersteuning & Zorg is er om u te helpen mee te blijven doen in de maatschappij en uw zelfredzaamheid te bevorderen. Samen met u kijken wij wat u zelf kunt doen, bijvoorbeeld met hulp van kinderen, familie, buren of vrijwilligers.

Wat moet u weten?

  • ​U kunt eerst zelf gaan kijken naar mogelijke oplossingen. Voor meer informatie over bijvoorbeeld mantelzorg en algemene voorzieningen zie de sociale kaart.
  • U kunt ook terecht bij de consulenten van team Ondersteuning & Zorg voor vragen over maatwerkvoorzieningen vanuit de Wmo, zoals Ondersteuning Maatschappelijke Deelname (dagbesteding), Ondersteuning Zelfstandig Leven (individuele begeleiding), huishoudelijke ondersteuning, een rolstoel, een vervoersvoorziening of een woningaanpassing.

 

Vragen?

Heeft u nog een vraag of twijfelt u of een melding kan indienen? Bel of mail met Team Ondersteuning & Zorg op (0541) 854 100 of zorg@Dinkelland.nl.

Melding doen

U kunt hier makkelijk en snel uw hulpvraag melden. Aan de hand van uw melding wordt er contact met u opgenomen door een consulent van Team Ondersteuning & Zorg.