Coronavirus

Wethouder Ilse Duursma-Wigger

Wethouder Duursma

Portefeuille wethouder Ilse Duursma
(eerste locoburgemeester) 

  • Jeugd(hulp)
  • Kunst, cultuur en musea
  • Mijn Dinkelland 2030!
  • Monumentenzorg en erfgoed
  • Onderwijs
  • Participatiewet
  • Vluchtelingen/statushouders
  • Volksgezondheid
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
  • Kernwethouder Denekamp, Lattrop, Tilligte en Noord-Deurningen

 

 

 

 

 

 

Nevenfuncties:

Ambtsgebonden

Bezoldiging
Bestuurslid openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Nee
Lid bestuurscommissie OZJT / Samen 14 Nee
Voorzitter bestuurscommissie Publieke Gezondheid Nee
Bestuurslid Vitaal Twente Nee
Lid Algemeen Bestuur Stadsbank Oost Nederland Nee
Lid Algemeen Bestuur Crematoria Twente Nee