Coronavirus

Wethouder Ilse Duursma-Wigger

Wethouder Duursma

Portefeuille wethouder Ilse Duursma
(eerste locoburgemeester) 

  • Jeugd(hulp)
  • Kunst, cultuur en musea
  • Mijn Dinkelland 2030!
  • Monumentenzorg en erfgoed
  • Onderwijs
  • Participatiewet
  • Vluchtelingen/statushouders
  • Volksgezondheid
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
  • Kernwethouder Denekamp, Lattrop, Tilligte en Noord-Deurningen

 

 

 

 

 

 

Nevenfuncties:

Ambtsgebonden

Bezoldiging
Bestuurslid openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Nee
Lid bestuurscommissie OZJT / Samen 14 Nee
Voorzitter bestuurscommissie Publieke Gezondheid Nee
Bestuurslid Vitaal Twente Nee
Lid Algemeen Bestuur Stadsbank Oost Nederland Nee
Voorzitter Overijsselse Verreniging van Krachtige Kernen (OvKK) Vrijwilligersvergoeding

Lid van de (landelijke) Bestuurlijke Advies Commissie Publieke gezondheid (uit hoofde van de regionale functie als voorzitter bestuurscommissie Publieke Gezondheid).

Nee