Coronavirus

Wil jij deze zomer kamperen? Zet dan jouw handtekening onder de spelregels!

Publicatiedatum: 
26 jun 2019

Als afsluiting van het schooljaar wordt aan het begin van de vakantie heel wat afgekampeerd door de jeugd in de gemeente Dinkelland. Vaak in een tent die wordt opgezet op eigen grond of bij een (bekende) grondeigenaar uit de gemeente. Deze jarenlange traditie wil het college van de gemeente Dinkelland graag in stand houden, op een gezonde en veilige manier. Daarom moeten de jonge kampeerders eerst spelregels ondertekenen, voordat er gekampeerd kan worden.

De spelregels voor kamperen zijn opgesteld tijdens de bijeenkomst op maandag 24 juni 2019. Burgemeester Joosten nodigde die avond kampeerders, ouders en grondeigenaren uit de hele gemeente uit om in gesprek te gaan over de kampeerfeesten. Samen met ongeveer 60 ouders, jongeren en grondeigenaren is dat gelukt. “We zijn met elkaar het gesprek aan gegaan over hoe de spelregels eruit moeten komen te zien. Gezamenlijk zijn we tot tien regels gekomen waar alle kampeerders zich aan moeten houden. En hier gaan wij ook op controleren”, licht burgemeester Joosten toe. De regels gaan onder andere in op het maximale aantal aanwezigen tijdens het kampeerfeest, hoe er wordt omgegaan met overtredingen of overlast, alcohol en afval.

Kom de spelregels vanaf 26 juni ondertekenen!
Vanaf vandaag liggen de spelregels klaar bij de receptie van het gemeentehuis in Dinkelland. Ook zijn ze te downloaden op onze website www.dinkelland.nl/kampeerfeesten. De spelregels moeten worden ondertekend door twee vertegenwoordigers van de kampeergroep en twee van hun ouders (contactouder) en de gemeente. De spelregels moeten voor aanvang van het kampeerfeest weer worden ingeleverd. Dit kan bij de receptie in het gemeentehuis van Dinkelland of per post naar postbus 11, 7590 AA Denekamp team Toezicht en Handhaving ter attentie van E. Dreierink.

kampeerbijeenkomst Dinkelland
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-